Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Thu hoạch tôm thẻ chân trắng nuôi 2 giai đoạn trên hồ tròn lót bạt của ông Nguyễn Văn Suồi, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

  • Trong ảnh: Thu hoạch tôm thẻ chân trắng nuôi 2 giai đoạn trên hồ tròn lót bạt của ông Nguyễn Văn Suồi, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

  • Trong ảnh: Thu hoạch tôm thẻ chân trắng nuôi 2 giai đoạn trên hồ tròn lót bạt của ông Nguyễn Văn Suồi, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[19/04/2019 14:27:37] Huyện An Minh (Kiên Giang) phấn đấu năm 2020 đạt 100ha diện tích nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp trên ao lót bạt. Năm 2018, trong số 20 mô hình đã thực hiện thì hơn 90% thành công. Năm 2019, huyện triển khai mô hình tại 15 hộ dân và tiếp tục đầu tư phát triển trong thời gian tới. Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp 2 giai đoạn trên ao và hồ lót bạt mang lại lợi nhuận từ 150 đến 200 triệu đồng/vụ/hồ 500 - 1.200 m² với năng suất khoảng 50 tấn/ha/vụ. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới