Thông tấn xã Việt Nam

Khoa học - Công nghệ

  • Trong ảnh: Hội thảo Bảo hộ và Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong cuộc cách mạng 4.0. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 10/10/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản tổ chức Hội thảo Bảo hộ và Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong cuộc cách mạng 4.0. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới