Thông tấn xã Việt Nam

Ngoại giao

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Chú Thích ảnh:

Chiều 29/9/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới