Thông tấn xã Việt Nam

Giáo dục

  • Trong ảnh: Lễ khen thưởng của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho các sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

  • Trong ảnh: Lễ khen thưởng của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho các sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

  • Trong ảnh: Lễ khen thưởng của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho các sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

  • Trong ảnh: Lễ khen thưởng của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho các sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

  • Trong ảnh: Lễ khen thưởng của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho các sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

  • Trong ảnh: Nam sinh viên Chanthasak Sonexay (Đại học Tôn Đức Thắng) đại diện cộng đồng sinh viên Lào phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.

  • Trong ảnh: Nữ sinh viên năm nhất Pheng Sothyda (Trường dự bị Đại học, chương trình tiếng Việt) đại diện cộng đồng sinh viên Campuchia phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.

  • Trong ảnh: Lễ khen thưởng của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho các sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Chiều 22/11/2020, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên dương gương sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu năm 2020, đang học tập trên địa bàn thành phố. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới