Thông tấn xã Việt Nam

Giáo dục

  • Trong ảnh: GS.TS Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

  • Trong ảnh: Hội thảo cũng nhằm tạo dựng mạng lưới nghiên cứu giữa các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, các học giả cùng trao đổi, hợp tác nghiên cứu các vấn đề của hệ thống giáo dục quốc dân để thích ứng với thời đại toàn cầu hóa hiện nay, góp phần đưa các Nghị quyết 29 và Nghị quyết 19 sớm đi vào cuộc sống. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

  • Trong ảnh: Hội thảo là cơ hội để các học giả trao đổi, hợp tác nghiên cứu các vấn đề của hệ thống giáo dục quốc dân để thích ứng với thời đại toàn cầu hóa, để cùng đề xuất các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam theo đúng tinh thần các Nghị quyết số 29 và Nghị quyết 19 của Trung ương. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Chú Thích ảnh:

[12/06/2019 11:21:15] Ngày 12/6/2019, tại Hà Nội, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21". Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới