Thông tấn xã Việt Nam

Du lịch

  • Trong ảnh: Hiện vật, cổ vật được trưng bày tại Bảo Tàng tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

  • Trong ảnh: Đại diện Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận hiện vật, cổ vật. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

  • Trong ảnh: Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng Khen cho đại diện Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn. Ảnh : Nguyễn Văn Trí - TTXVN

  • Trong ảnh: Hiện vật, cổ vật được trưng bày tại Bảo Tàng tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 22/11/2020, Bảo Tàng tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tiếp nhận 535 hiện vật, cổ vật do nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn, cư ngụ tại số 93/2, đường Chế Lan Viên, khu phố 5, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hiến tặng; gồm 180 hiện vật trang sức, 183 hiện vật gốm, 37 hiện vật đá và hiện vật tiền là 135 loại tiền đa số các hiện vật, cổ vật thuộc văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chăm, Mạ, văn hóa Trung Hoa, Nhật Bản, văn hóa Nam Bộ, tiền qua các thời kỳ… có niên đại từ trước Công nguyên đến đầu thế kỷ XX. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới