Thông tấn xã Việt Nam

Chính trị (nói chung)

  • Trong ảnh: Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

  • Trong ảnh: Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Chiều 30/6/2020, Công an tỉnh Nam Định tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới