Thông tấn xã Việt Nam

Chính trị (nói chung)

  • Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

  • Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

  • Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

  • Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

  • Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

  • Trong ảnh: Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

  • Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên với các đại biểu tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2020), ngày 22/11/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam”. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới