Thông tấn xã Việt Nam

Ngoại giao

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm cho Đại sứ Đỗ Sơn Hải. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm cho Đại sứ Dương Chính Chức. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm cho Đại sứ Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm 8 đại sứ Việt Nam tại các nước nhiệm kỳ 2021 - 2024. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Chiều 14/10/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm 8 đại sứ Việt Nam tại các nước nhiệm kỳ 2021 - 2024 và tiếp các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới