Thông tấn xã Việt Nam

Kinh tế vĩ mô

  • Trong ảnh: Người dân vùng Cùa, huyện Cam Lộ tưới nước chống hạn cho cây hồ tiêu. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân vùng Cùa, huyện Cam Lộ tưới nước chống hạn cho cây hồ tiêu. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân vùng Cùa, huyện Cam Lộ chống hạn cho cây hồ tiêu bằng hệ thống tưới nhỏ giọt. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân vùng Cùa, huyện Cam Lộ chống hạn cho cây hồ tiêu bằng hệ thống tưới nhỏ giọt. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Chú Thích ảnh:

Khoảng 1 tháng nữa, 2.500 ha cây hồ tiêu ở Quảng Trị sẽ bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, thời gian qua, nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh, nhiệt độ tăng cao đã làm cho nhiều diện tích hồ tiêu bị vàng úa, khô héo. Trước tình hình trên, các hộ trồng tiêu đã chủ động tìm nguồn nước, triển khai tưới tiêu bằng nhiều biện pháp khác nhau nhằm đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới