Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Mông ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tạo cảnh quan môi trường nông thôn bằng cách xếp đá làm hàng rào quanh nhà. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

  • Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Dao ở bản Suối Khua, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đoàn kết, đồng lòng góp công sức, tiền của làm đường bê tông nông thôn sạch đẹp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

  • Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Mông ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tạo cảnh quan môi trường nông thôn bằng việc đào hố rác tại nhà và đào hố thu gom nước thải. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

  • Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Dao ở bản Suối Khua, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đoàn kết, đồng lòng góp công sức, tiền của làm đường bê tông nông thôn sạch đẹp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

  • Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Mông ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tạo cảnh quan môi trường nông thôn bằng cách xếp đá làm hàng rào quanh nhà. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

  • Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Dao ở bản Suối Khua, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đoàn kết, đồng lòng góp công sức, tiền của làm đường bê tông nông thôn sạch đẹp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

  • Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Mông ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tạo cảnh quan môi trường nông thôn bằng cách xếp đá làm hàng rào quanh nhà. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

  • Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Dao ở bản Suối Khua, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đoàn kết, đồng lòng góp công sức, tiền của làm đường bê tông nông thôn sạch đẹp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

  • Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Mông ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tạo cảnh quan môi trường nông thôn bằng cách xếp đá làm hàng rào quanh nhà. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, các xã trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã có nhiều thay đổi, đời sống kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, trật tự xã hội được giữ vững, cảnh quan - môi trường nông thôn được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đây là kết quả thiết thực từ nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của đồng bào các dân tộc huyện Mộc Châu, nhất là những tiêu chí khó như môi trường, đường giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới