Thông tấn xã Việt Nam

Tập san báo chí

 • Trong ảnh: Nhiều xe ôm, xe ôm công nghệ ế ẩm vì vắng khách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Trong ảnh: Nhiều xe ôm, xe ôm công nghệ ế ẩm vì vắng khách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Trong ảnh: Nhiều xe ôm, xe ôm công nghệ ế ẩm vì vắng khách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Trong ảnh: Nhiều xe ôm, xe ôm công nghệ ế ẩm vì vắng khách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Trong ảnh: Nhiều xe ôm, xe ôm công nghệ ế ẩm vì vắng khách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Trong ảnh: Nhiều xe ôm, xe ôm công nghệ ế ẩm vì vắng khách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Trong ảnh: Nhiều xe ôm, xe ôm công nghệ ế ẩm vì vắng khách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Trong ảnh: Nhiều xe ôm, xe ôm công nghệ ế ẩm vì vắng khách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Trong ảnh: Nhiều xe ôm, xe ôm công nghệ ế ẩm vì vắng khách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Trong ảnh: Nhiều xe ôm, xe ôm công nghệ ế ẩm vì vắng khách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Trong ảnh: Nhiều xe ôm, xe ôm công nghệ ế ẩm vì vắng khách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Trong ảnh: Nhiều xe ôm, xe ôm công nghệ ế ẩm vì vắng khách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi người dân nên ở nhà, hạn chế ra ngoài và yêu cầu tất cả các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đóng cửa đến hết 5/4. Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ xe ôm, xe ôm công nghệ ế ẩm, vắng khách. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới