Thông tấn xã Việt Nam

Tập san báo chí

  • Trong ảnh: Cán bộ đoàn thể xã Tiên Hải thu gom rác của người dân. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân xã đảo Tiên Hải nhặt rác, làm sạch môi trường biển đảo. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

  • Trong ảnh: Môi trường trong thôn Xà Cầu luôn trong tình trạng ô nhiễm của rác thải nhựa. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

  • Trong ảnh: Bà con xã đảo Tiên Hải mang rác thải nhựa đổi gạo”. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân xã đảo Tiên Hải thu gom rác đổi gạo. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân xã đảo Tiên Hải đổi rác thải nhựa lấy gạo. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy gạo” ở xã đảo Tiên Hải, thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) do các đoàn thể xã Tiên Hải triển khai từ đầu tháng 5/2020 nhằm bảo vệ môi trường biển đảo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Người dân thu gom các loại rác thải vào thứ 5 hàng tuần mang đến trụ sở UBND xã Tiên Hải, cứ 2 kg rác được đổi 1 kg gạo. Sau hơn 1 tháng thực hiện, mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy gạo” được người dân Tiên Hải tích cực hưởng ứng, thu gom gần 200 kg rác, đổi cho người dân hơn 100 kg gạo. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới