CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TTXVN

I: CÁC ĐƠN VỊ GIÚP VIỆC TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Hội đồng nghiên cứu, phát triển

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) , (+84 4)
    - Fax: (+84 4)
    - Email: @vnanet.vn

2. Ban Thư ký Biên tập:

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38255443, (+84 4) 38252530
    - Fax: (+84 4) 38252984
    - Email: btk@vnanet.vn

3. Ban Tổ chức Cán bộ:

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 39 330 541
    - Fax: (+84 4) 39 330 447
    - Email: tccbvna@vnanet.vn

4. Ban Kế hoạch-Tài chính:

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 252 931
    - Fax: (+84 4) 39 331 367
    - Email: vnakhtv.@hn.vnn.vn

5. Ban Kiểm tra:

    - Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 250 710
    - Fax: (+84 4) 38 250 710

6. Văn phòng:

    - Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 39 330 286
    - Email: vpttx@vnanet.vn

II: CÁC ĐƠN VỊ BIÊN TẬP

7. Ban biên tập tin trong nước:

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 257 994
    - Fax: (+84 4) 38 267 981
    - Email: ttn@vnanet.vn

8. Ban biên tập tin thế giới:

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 257 009
    - Fax: (+84 4) 38 241 674
    - Email: btg@vnanet.vn

9. Ban biên tập tin đối ngoại:

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại:(+84 4) 38 251 281
    - Fax: (+84 4) 39 330 970
    - Email: bdn@ vnanet.vn

10. Ban biên tập tin Kinh tế:

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 39 330 400
    - Fax: (+84 4) 38 242 317
    - Email: econet@ vnanet.vn

11. Ban Biên tập- Sản xuất ảnh báo chí:

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 256 264
    - Fax: (+84 4) 38 256 264
    - Email: bananh@vnanet.vn

12. Trung tâm Dữ kiện-Tư liệu:

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 39 330 019
    - Fax: (+84 4) 39 330 018
    - Email: btl@ vnanet.vn

13. Trung tâm Truyền hình Thông tấn:

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 255 735
    - Fax: (+84 4) 39 330 335
    - Email: audionews@ vnanet.vn

III: CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÂN XÃ, BÁO, TẠP CHÍ, CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP

14. Cơ quan đại diện TTXVN tại TP HCM:

    - Địa chỉ: 116-118-120 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM
    - Điện thoại: (+84 8) 39 305 921
    - Fax: (+84 8) 39 303 4144
    - Email: vnahcm@ fmail.vnn.vn

15. Cơ quan đại diện TTXVN tại Đà Nẵng:

    - Địa chỉ: 28 Lê Thánh Tông- Quận Hải Châu, Đà Nẵng
    - Điện thoại: (+84 511) 38 21440
    - Fax: (+84 511) 38 22046
    - Email: vpdanang@ vnanet.vn

16. Các phân xã TTXVN tại các tỉnh, thành phố: 63 phân xã:

17. Các phân xã TTXVN ở nước ngoài: 27 phân xã:

18. Báo ảnh Việt Nam :

    - Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 39 332 301
    - Fax: (+84 4) 39 332 291
    - Email: vietnamvnp@ gmail.com
    - Website: http://vietnampictorial.vnanet.vn

19. Báo Tin tức:

    - Địa chỉ: Số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 267 042
    - Fax: (+84 4) 38 253 753
    - Email: baotintuc@vnanet.vn

20. Báo điện tử "VietnamPlus":

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 39 411 348
    - Fax:
    - Email: baotintuc@vnanet.vn

21. Báo Thể thao-Văn hóa:

    - Địa chỉ: Số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 267 043
    - Fax: (+84 4) 38 264 901
    - Email: ttvh@vnanet.vn
    - http://www.thethaovanhoa.vn

22. Báo Việt Nam News :

    - Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 39 332 311
    - Fax: (+84 4) 38 264 901
    - Email: vnnews@vnanet.vn hoặc vns@ymail.vnn.vn
    - http://vietnamnews.vnanet.vn

23. Báo Le Courrier du Vietnam :

    - Địa chỉ: Số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 39 334 587
    - Fax: (+84 4) 38 258 368
    - Email: courrier@vnanet.vn
    - http://lecourrier.vnanet.vn

24. Tuần tin Khoa học và Công nghệ :

    - Địa chỉ: Số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 39 334 586
    - Fax: (+84 4) 39 334 5866
    - Email: anhtu1912@yahoo.com

25. Tòa soạn Dân tộc và Miền núi :

    - Địa chỉ: Số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 251 280
    - Fax: (+84 4) 38 262 185
    - Email: bdtmn@vnanet.vn

26. Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum :

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 248 670
    - Fax: (+84 4) 38 248 672
    - Email: vllf@vnanet.vn
    - Website: http://vnanet.net/vietnamlaw

27. Tạp chí "Chân trời UNESCO":

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 39 334 587
    - Fax: (+84 4) 38 258 368
    - Email: chantroiunesco@vnanet.vn

28. Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn :

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 8252931
    - Email: ktkt@vnanet.vn

29. Trung tâm Hợp tác Quốc tế Thông tấn (VNA8) :

    - Địa chỉ: Số 8 Trần Hưng Đạo , Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 265 519
    - Fax: (+84 4) 38 259 617
    - Email: vnainter@vnanet.vn

30. Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thông tấn :

    - Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo , Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 39 330 540
    - Fax: (+84 4) 39 332 080
    - Email: training@vnanet.vn

31. Trung tâm tin học:

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 254 843
    - Fax: (+84 4) 38 254 843
    - Email: ttth_ttx@vnanet.vn

32. Nhà Xuất bản Thông tấn :

    - Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 39 332 279
    - Fax: (+84 4) 39 332 2766
    - Email: xbtt@hn.vnn.vn
    - Website: http://www.sachthongtan.com.vn

33. Trung tâm Tiếp thị, Phát hành và dịch vụ Quảng cáo :

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 254 997
    - Fax: (+84 4) 39. 331 009
    - Email: phathanh.ttx@vnanet.vn

34. Công ty ITAXA:

    - Địa chỉ: Số 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP HCM
    - Điện thoại: 08.9304426, 9306456 - 9303425
    - Fax: 08.9393239, 9301501
    - Email: itaxa@hcm.vnn.vn

35. Công ty In- Thương mại :

    - Địa chỉ: Phố Hạ Đình, Phường Hạ đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
    - Phòng đại diện: Số 3 và số 11 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 4) 38 581 222
    - Fax: (+84 4) 38 249 971; 35 571 770
    - Email: math2ttx@hn.vnn.vn