Nội dung ảnh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

[18/04/2017 13:42:56] Sáng 18/4/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi kiểm tra công tác chuẩn bị, các địa điểm, hạng mục công trình được xây dựng để phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11/2017. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với đại diện các Bộ, ngành và thành phố Đà Nẵng về công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

18/04/2017 13:43
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

[18/04/2017 13:42:30] Sáng 18/4/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi kiểm tra công tác chuẩn bị, các địa điểm, hạng mục công trình được xây dựng để phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11/2017. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với đại diện các Bộ, ngành và thành phố Đà Nẵng về công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

18/04/2017 13:43
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

[18/04/2017 13:42:16] Sáng 18/4/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi kiểm tra công tác chuẩn bị, các địa điểm, hạng mục công trình được xây dựng để phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11/2017. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với đại diện các Bộ, ngành và thành phố Đà Nẵng về công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

18/04/2017 13:43
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

[18/04/2017 11:33:52] Sáng 18/4/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi kiểm tra công tác chuẩn bị, các địa điểm, hạng mục công trình được xây dựng để phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11/2017. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

18/04/2017 11:34
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

[18/04/2017 11:33:35] Sáng 18/4/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi kiểm tra công tác chuẩn bị, các địa điểm, hạng mục công trình được xây dựng để phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11/2017. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

18/04/2017 11:34
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

[18/04/2017 11:33:15] Sáng 18/4/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi kiểm tra công tác chuẩn bị, các địa điểm, hạng mục công trình được xây dựng để phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11/2017. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

18/04/2017 11:34
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

[18/04/2017 11:32:49] Sáng 18/4/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi kiểm tra công tác chuẩn bị, các địa điểm, hạng mục công trình được xây dựng để phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11/2017. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

18/04/2017 11:33
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

[18/04/2017 11:32:29] Sáng 18/4/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi kiểm tra công tác chuẩn bị, các địa điểm, hạng mục công trình được xây dựng để phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11/2017. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

18/04/2017 11:33
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

[18/04/2017 11:31:41] Sáng 18/4/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi kiểm tra công tác chuẩn bị, các địa điểm, hạng mục công trình được xây dựng để phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11/2017. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự Lễ khởi động đồng hồ đếm ngược đến Tuần lễ Cấp cao, tại quảng trường trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

18/04/2017 11:33
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

[18/04/2017 11:31:26] Sáng 18/4/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi kiểm tra công tác chuẩn bị, các địa điểm, hạng mục công trình được xây dựng để phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11/2017. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự Lễ khởi động đồng hồ đếm ngược đến Tuần lễ Cấp cao, tại quảng trường trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

18/04/2017 11:31
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

[18/04/2017 11:00:58] Sáng 18/4/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi kiểm tra công tác chuẩn bị, các địa điểm, hạng mục công trình được xây dựng để phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11/2017. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công trình Trung tâm Báo chí quốc tế. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

18/04/2017 11:03
Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

[18/04/2017 11:02:30] Sáng 18/4/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi kiểm tra công tác chuẩn bị, các địa điểm, hạng mục công trình được xây dựng để phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) và các hội nghị liên quan, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11/2017. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang kiểm tra công trình Nhà ga Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

18/04/2017 11:03