Nội dung ảnh
APEC 2017: Họp báo về hoạt động của doanh nghiệp trong năm APEC 2017 và kết quả kỳ họp ABAC 1

[21/03/2017 16:06:35] Ngày 21/3/2107, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký Diễn đàn Hợp tác Kinh tế chấu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức Họp báo về hoạt động của doanh nghiệp trong năm APEC Việt Nam 2017 và kết quả kỳ họp Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC lần thứ nhất (ABAC 1). Trong ảnh: Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch CEO Summit 2017 phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

21/03/2017 16:07
APEC 2017: Họp báo về hoạt động của doanh nghiệp trong năm APEC 2017 và kết quả kỳ họp ABAC 1

[21/03/2017 16:06:16] Ngày 21/3/2107, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký Diễn đàn Hợp tác Kinh tế chấu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức Họp báo về hoạt động của doanh nghiệp trong năm APEC Việt Nam 2017 và kết quả kỳ họp Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC lần thứ nhất (ABAC 1). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

21/03/2017 16:06
Đà Nẵng: Dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế hoàn thành thi công đúng như đã cam kết

[13/03/2017 11:02:28] Đến giữa tháng 3/2017, các hạng mục công trình xây dựng nhà ga hành khách quốc tế- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành. Khối lượng công việc còn lại không nhiều, tuy nhiên đây là công việc hoàn thiện nên tất cả các nhà thầu đang tăng người, tăng ca làm việc 24/24 để quyết tâm hoàn thành thi công đúng như đã cam kết với Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Đà Nẵng để phục vụ kịp thời cho việc đón khách tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra vào thàng 11/2017. Trong ảnh: Công nhân khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình (ảnh chụp ngày 13/3). Ảnh: Văn Sơn-TTXVN

13/03/2017 11:02
Phấn đấu hoàn thành Dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng vào 25/4

[13/03/2017 10:55:54] Đến giữa tháng 3/2017, các hạng mục công trình xây dựng nhà ga hành khách quốc tế- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành. Khối lượng công việc còn lại không nhiều, tuy nhiên đây là công việc hoàn thiện nên tất cả các nhà thầu đang tăng người, tăng ca làm việc 24/24 để quyết tâm hoàn thành thi công đúng như đã cam kết với Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Đà Nẵng để phục vụ kịp thời cho việc đón khách tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra vào thàng 11/2017. Trong ảnh: Công nhân khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình (ảnh chụp ngày 13/3). Ảnh: Văn Sơn-TTXVN

13/03/2017 10:56
Phấn đấu hoàn thành Dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng vào 25/4

[13/03/2017 10:55:27] Đến giữa tháng 3/2017, các hạng mục công trình xây dựng nhà ga hành khách quốc tế- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành. Khối lượng công việc còn lại không nhiều, tuy nhiên đây là công việc hoàn thiện nên tất cả các nhà thầu đang tăng người, tăng ca làm việc 24/24 để quyết tâm hoàn thành thi công đúng như đã cam kết với Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Đà Nẵng để phục vụ kịp thời cho việc đón khách tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra vào thàng 11/2017. Trong ảnh: Công trường xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng (ảnh chụp ngày 13/3). Ảnh: Văn Sơn-TTXVN

13/03/2017 10:56
Phấn đấu hoàn thành Dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng vào 25/4

[13/03/2017 10:54:58] Đến giữa tháng 3/2017, các hạng mục công trình xây dựng nhà ga hành khách quốc tế- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành. Khối lượng công việc còn lại không nhiều, tuy nhiên đây là công việc hoàn thiện nên tất cả các nhà thầu đang tăng người, tăng ca làm việc 24/24 để quyết tâm hoàn thành thi công đúng như đã cam kết với Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Đà Nẵng để phục vụ kịp thời cho việc đón khách tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra vào thàng 11/2017. Trong ảnh: Công nhân khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình (ảnh chụp ngày 13/3). Ảnh: Văn Sơn-TTXVN

13/03/2017 10:56
APEC 2017: Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn chủ trì họp báo quốc tế

[03/03/2017 18:01:06] Chiều 3/3/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017 chủ trì cuộc họp báo quốc tế để thông báo kết quả của Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

03/03/2017 18:02
APEC 2017: Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn chủ trì họp báo quốc tế

[03/03/2017 18:00:54] Chiều 3/3/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017 chủ trì cuộc họp báo quốc tế để thông báo kết quả của Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

03/03/2017 18:02
APEC 2017: Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn chủ trì họp báo quốc tế

[03/03/2017 18:00:38] Chiều 3/3/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017 chủ trì cuộc họp báo quốc tế để thông báo kết quả của Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

03/03/2017 18:02
APEC 2017: Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn chủ trì họp báo quốc tế

[03/03/2017 17:59:48] Chiều 3/3/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017 chủ trì cuộc họp báo quốc tế để thông báo kết quả của Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

03/03/2017 18:00
APEC 2017: Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn chủ trì họp báo quốc tế

[03/03/2017 17:59:10] Chiều 3/3/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017 chủ trì cuộc họp báo quốc tế để thông báo kết quả của Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

03/03/2017 18:00
APEC 2017: Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1)

[03/03/2017 12:26:49] Sáng 3/3/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), tiếp tục Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) lần thứ nhất (SOM 1), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017 chủ trì Hội nghị. Trong ảnh: Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn và các đại biểu Việt Nam tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

03/03/2017 12:28