Nội dung ảnh
APEC 2017: Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

[22/05/2017 15:09:09] Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23 (MRT 23) và các sự kiện liên quan, trong năm APEC 2017, sáng 22/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), khai mạc Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

22/05/2017 15:10
APEC 2017: Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

[22/05/2017 15:08:53] Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23 (MRT 23) và các sự kiện liên quan, trong năm APEC 2017, sáng 22/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), khai mạc Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

22/05/2017 15:08
APEC 2017: Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

[22/05/2017 15:08:41] Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23 (MRT 23) và các sự kiện liên quan, trong năm APEC 2017, sáng 22/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), khai mạc Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

22/05/2017 15:08
APEC 2017: Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

[22/05/2017 15:08:03] Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23 (MRT 23) và các sự kiện liên quan, trong năm APEC 2017, sáng 22/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), khai mạc Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong ảnh: Đại biểu Trung Quốc tham dự Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

22/05/2017 15:08
APEC 2017: Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

[22/05/2017 15:07:26] Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23 (MRT 23) và các sự kiện liên quan, trong năm APEC 2017, sáng 22/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), khai mạc Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong ảnh: Đại biểu Campuchia tham dự Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

22/05/2017 15:08
APEC 2017: Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

[22/05/2017 15:06:53] Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23 (MRT 23) và các sự kiện liên quan, trong năm APEC 2017, sáng 22/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), khai mạc Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong ảnh: Đại biểu Brunei tham dự Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

22/05/2017 15:07
APEC 2017: Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

[22/05/2017 15:06:16] Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23 (MRT 23) và các sự kiện liên quan, trong năm APEC 2017, sáng 22/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), khai mạc Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

22/05/2017 15:07
APEC 2017: Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

[22/05/2017 15:06:03] Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23 (MRT 23) và các sự kiện liên quan, trong năm APEC 2017, sáng 22/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), khai mạc Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

22/05/2017 15:07
APEC 2017: Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

[22/05/2017 15:05:31] Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23 (MRT 23) và các sự kiện liên quan, trong năm APEC 2017, sáng 22/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), khai mạc Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

22/05/2017 15:05
APEC 2017: Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

[22/05/2017 15:05:18] Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23 (MRT 23) và các sự kiện liên quan, trong năm APEC 2017, sáng 22/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), khai mạc Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

22/05/2017 15:05
APEC 2017: Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

[22/05/2017 15:05:06] Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23 (MRT 23) và các sự kiện liên quan, trong năm APEC 2017, sáng 22/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), khai mạc Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

22/05/2017 15:05
APEC 2017: Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

[22/05/2017 15:03:32] Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23 (MRT 23) và các sự kiện liên quan, trong năm APEC 2017, sáng 22/5/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội), khai mạc Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trao đổi với đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

22/05/2017 15:03