Nội dung ảnh
APEC 2017: Phiên họp kỹ thuật thứ 2 Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11

[21/09/2017 16:46:32] Chiều 21/9/2017, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 họp phiên kỹ thuật thứ 2 với nội dung: “Đổi mới khoa học công nghệ để giải quyết các thiên tai bình thường mới: Sạt lở dải ven bờ, sạt lở đất – lũ, bão mạnh – siêu bão và sóng thần”. Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch chủ trì cuộc họp phiên kỹ thuật thứ 2. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

21/09/2017 16:46
APEC 2017: Phiên họp kỹ thuật thứ 2 Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11

[21/09/2017 16:46:02] Chiều 21/9/2017, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 họp phiên kỹ thuật thứ 2 với nội dung: “Đổi mới khoa học công nghệ để giải quyết các thiên tai bình thường mới: Sạt lở dải ven bờ, sạt lở đất – lũ, bão mạnh – siêu bão và sóng thần”. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

21/09/2017 16:46
APEC 2017: Phiên họp kỹ thuật thứ 2 Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11

[21/09/2017 16:45:44] Chiều 21/9/2017, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 họp phiên kỹ thuật thứ 2 với nội dung: “Đổi mới khoa học công nghệ để giải quyết các thiên tai bình thường mới: Sạt lở dải ven bờ, sạt lở đất – lũ, bão mạnh – siêu bão và sóng thần”. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

21/09/2017 16:46
APEC 2017: Phiên họp kỹ thuật thứ 2 Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11

[21/09/2017 16:45:27] Chiều 21/9/2017, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 họp phiên kỹ thuật thứ 2 với nội dung: “Đổi mới khoa học công nghệ để giải quyết các thiên tai bình thường mới: Sạt lở dải ven bờ, sạt lở đất – lũ, bão mạnh – siêu bão và sóng thần”. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

21/09/2017 16:46
APEC 2017: Phiên họp kỹ thuật thứ 2 Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11

[21/09/2017 16:45:02] Chiều 21/9/2017, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 họp phiên kỹ thuật thứ 2 với nội dung: “Đổi mới khoa học công nghệ để giải quyết các thiên tai bình thường mới: Sạt lở dải ven bờ, sạt lở đất – lũ, bão mạnh – siêu bão và sóng thần”. Trong ảnh: Đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

21/09/2017 16:44
APEC 2017: Phiên họp kỹ thuật thứ 2 Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11

[21/09/2017 16:44:32] Chiều 21/9/2017, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 họp phiên kỹ thuật thứ 2 với nội dung: “Đổi mới khoa học công nghệ để giải quyết các thiên tai bình thường mới: Sạt lở dải ven bờ, sạt lở đất – lũ, bão mạnh – siêu bão và sóng thần”. Trong ảnh: Đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

21/09/2017 16:44
APEC 2017: Phiên họp kỹ thuật thứ 2 Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11

[21/09/2017 16:44:07] Chiều 21/9/2017, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 họp phiên kỹ thuật thứ 2 với nội dung: “Đổi mới khoa học công nghệ để giải quyết các thiên tai bình thường mới: Sạt lở dải ven bờ, sạt lở đất – lũ, bão mạnh – siêu bão và sóng thần”. Trong ảnh: Đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

21/09/2017 16:44
APEC 2017: Công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam trao tặng hơn 1 tỷ đồng cho người dân và học sinh các tỉnh vừa hứng chịu rủi ro thiên tai

[21/09/2017 15:36:11] Chiều 21/9/2017, tại thành phố Vinh (Nghệ An), trong khuôn khổ các hoạt động bên lề “Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11”, Công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam tiến hành trao tặng 17 máy đo mưa tự động cho các tỉnh Hà Giang và Yên Bái cùng 50 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh; 50 triệu đồng cho các em học sinh tại tỉnh Nghệ An. Trong ảnh: Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng ông Steve Clark, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, trao tượng trưng số tiền hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

21/09/2017 15:37
APEC 2017: Công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam trao tặng hơn 1 tỷ đồng cho người dân và học sinh các tỉnh vừa hứng chịu rủi ro thiên tai

[21/09/2017 15:35:37] Chiều 21/9/2017, tại thành phố Vinh (Nghệ An), trong khuôn khổ các hoạt động bên lề “Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11”, Công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam tiến hành trao tặng 17 máy đo mưa tự động cho các tỉnh Hà Giang và Yên Bái cùng 50 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh; 50 triệu đồng cho các em học sinh tại tỉnh Nghệ An. Trong ảnh: Ông Steve Clark, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, trao tượng trưng số tiền hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

21/09/2017 15:35
APEC 2017: Phiên kỹ thuật đầu tiên Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11

[21/09/2017 15:34:11] Chiều 21/9/2017, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 đã họp phiên kỹ thuật đầu tiên với nội dung: “Phát triển các giải pháp vận hành hạ tầng thông tin trong điều hành ứng phó thiên tai”. Trong ảnh: Bà Elena Tikhonova, Trưởng phòng hợp tác các tổ chức quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế - Cơ quan giảm thiểu thiệt hại thiên tai Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

21/09/2017 15:35
APEC 2017: Phiên kỹ thuật đầu tiên Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11

[21/09/2017 15:33:31] Chiều 21/9/2017, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 đã họp phiên kỹ thuật đầu tiên với nội dung: “Phát triển các giải pháp vận hành hạ tầng thông tin trong điều hành ứng phó thiên tai”. Trong ảnh: Đại diện New Zealand và Philipine chủ trì cuộc họp phiên kỹ thuật đầu tiên. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

21/09/2017 15:35
APEC 2017: Phiên kỹ thuật đầu tiên Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11

[21/09/2017 15:32:48] Chiều 21/9/2017, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 đã họp phiên kỹ thuật đầu tiên với nội dung: “Phát triển các giải pháp vận hành hạ tầng thông tin trong điều hành ứng phó thiên tai”. Trong ảnh: Đại biểu tham dự cuộc họp phiên kỹ thuật đầu tiên. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

21/09/2017 15:32