Nội dung ảnh
Đại hội Phụ nữ XII: Phiên họp trù bị

[06/03/2017 17:37:54] Chiều 6/3/2017, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan gian triển lãm Phụ nữ Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới. Ảnh: TTXVN

06/03/2017 17:38
Đại hội Phụ nữ XII: Phiên họp trù bị

[06/03/2017 17:37:43] Chiều 6/3/2017, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan gian triển lãm Phụ nữ Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới. Ảnh: TTXVN

06/03/2017 17:38
Đại hội Phụ nữ XII: Phiên họp trù bị

[06/03/2017 17:37:28] Chiều 6/3/2017, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan gian triển lãm Phụ nữ Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới. Ảnh: TTXVN

06/03/2017 17:38
30 năm đổi mới: Tỉnh Hòa Bình chú trọng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

[01/03/2017 13:12:10] Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp như: cải cách thủ tục hành chính, ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, tạo môi trường đầu tư minh bạch hiệu quả…Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 62 dự án, trong đó có 18 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn gần 400 triệu USD và 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 8 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 15 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Gia công tấm lợp kim loại màu tại Công ty TNHH Đức Thịnh, Khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

01/03/2017 13:12
30 năm đổi mới: Tỉnh Hòa Bình chú trọng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

[01/03/2017 13:11:46] Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp như: cải cách thủ tục hành chính, ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, tạo môi trường đầu tư minh bạch hiệu quả…Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 62 dự án, trong đó có 18 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn gần 400 triệu USD và 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 8 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 15 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Doosung Tech Viet Nam (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc) trong Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

01/03/2017 13:12
30 năm đổi mới: Tỉnh Hòa Bình chú trọng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

[01/03/2017 13:11:40] Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp như: cải cách thủ tục hành chính, ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, tạo môi trường đầu tư minh bạch hiệu quả…Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 62 dự án, trong đó có 18 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn gần 400 triệu USD và 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 8 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 15 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Doosung Tech Viet Nam (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc) trong Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

01/03/2017 13:12
30 năm đổi mới: Tỉnh Hòa Bình chú trọng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

[01/03/2017 13:11:32] Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp như: cải cách thủ tục hành chính, ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, tạo môi trường đầu tư minh bạch hiệu quả…Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 62 dự án, trong đó có 18 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn gần 400 triệu USD và 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 8 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 15 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Doosung Tech Viet Nam (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc) trong Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

01/03/2017 13:12
30 năm đổi mới: Tỉnh Hòa Bình chú trọng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

[01/03/2017 13:11:21] Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp như: cải cách thủ tục hành chính, ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, tạo môi trường đầu tư minh bạch hiệu quả…Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 62 dự án, trong đó có 18 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn gần 400 triệu USD và 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 8 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 15 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Doosung Tech Viet Nam (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc) trong Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

01/03/2017 13:12
30 năm đổi mới: Tỉnh Hòa Bình chú trọng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

[01/03/2017 13:10:56] Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp như: cải cách thủ tục hành chính, ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, tạo môi trường đầu tư minh bạch hiệu quả…Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 62 dự án, trong đó có 18 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn gần 400 triệu USD và 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 8 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 15 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Seyoung INC (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc) trong Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

01/03/2017 13:12
30 năm đổi mới: Tỉnh Hòa Bình chú trọng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

[01/03/2017 13:10:48] Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp như: cải cách thủ tục hành chính, ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, tạo môi trường đầu tư minh bạch hiệu quả…Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 62 dự án, trong đó có 18 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn gần 400 triệu USD và 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 8 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 15 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Seyoung INC (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc) trong Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

01/03/2017 13:12
30 năm đổi mới: Tỉnh Hòa Bình chú trọng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

[01/03/2017 13:10:37] Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp như: cải cách thủ tục hành chính, ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, tạo môi trường đầu tư minh bạch hiệu quả…Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 62 dự án, trong đó có 18 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn gần 400 triệu USD và 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 8 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 15 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Seyoung INC (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc) trong Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

01/03/2017 13:10
30 năm đổi mới: Tỉnh Hòa Bình chú trọng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

[01/03/2017 13:10:10] Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp như: cải cách thủ tục hành chính, ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, tạo môi trường đầu tư minh bạch hiệu quả…Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 62 dự án, trong đó có 18 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn gần 400 triệu USD và 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 8 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 15 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô tại Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam (100% vốn đầu tư của Nhật Bản), trong Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

01/03/2017 13:10