Nội dung ảnh
30 năm đổi mới: Binh đoàn 15 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

[06/02/2017 08:44:49] Ngoài nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn có nhiệm vụ quan trọng là tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp quản lý, tổ chức trồng, khai thác, chế biến gần 42.000 ha cao su, cà phê và một số loại cây nông – lâm nghiệp khác chạy dọc trên 220 km vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên giáp với nước bạn Lào và Campuchia, doanh thu hàng năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động, trong đó gần 7.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Năm 2016, tổng diện tích cà phê cho thu hoạch của Binh đoàn đạt gần 320 ha, sản lượng hơn 2.350 tấn quả, tăng 7% so với năm trước. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

06/02/2017 08:46
30 năm đổi mới: Binh đoàn 15 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

[06/02/2017 08:44:44] Ngoài nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn có nhiệm vụ quan trọng là tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp quản lý, tổ chức trồng, khai thác, chế biến gần 42.000 ha cao su, cà phê và một số loại cây nông – lâm nghiệp khác chạy dọc trên 220 km vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên giáp với nước bạn Lào và Campuchia, doanh thu hàng năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động, trong đó gần 7.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Năm 2016, Binh đoàn tiến hành sản xuất thử nghiệm một số loại cây trồng, vật nuôi thay thế diện tích cây trồng kém hiệu để tăng năng suất lao động và phát huy thế mạnh về đất đai, nguồn nhân lực. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

06/02/2017 08:46
30 năm đổi mới: Binh đoàn 15 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

[06/02/2017 08:43:06] Ngoài nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn có nhiệm vụ quan trọng là tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp quản lý, tổ chức trồng, khai thác, chế biến gần 42.000 ha cao su, cà phê và một số loại cây nông – lâm nghiệp khác chạy dọc trên 220 km vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên giáp với nước bạn Lào và Campuchia, doanh thu hàng năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động, trong đó gần 7.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Năm 2016, Binh đoàn tiến hành sản xuất thử nghiệm một số loại cây trồng, vật nuôi thay thế diện tích cây trồng kém hiệu để tăng năng suất lao động và phát huy thế mạnh về đất đai, nguồn nhân lực. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

06/02/2017 08:46
30 năm đổi mới: Binh đoàn 15 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

[06/02/2017 08:43:01] Ngoài nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn có nhiệm vụ quan trọng là tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp quản lý, tổ chức trồng, khai thác, chế biến gần 42.000 ha cao su, cà phê và một số loại cây nông – lâm nghiệp khác chạy dọc trên 220 km vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên giáp với nước bạn Lào và Campuchia, doanh thu hàng năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động, trong đó gần 7.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Năm 2016, tổng diện tích cà phê cho thu hoạch của Binh đoàn đạt gần 320 ha, sản lượng hơn 2.350 tấn quả, tăng 7% so với năm trước. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

06/02/2017 08:46
30 năm đổi mới: Binh đoàn 15 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

[06/02/2017 08:42:57] Ngoài nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn có nhiệm vụ quan trọng là tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp quản lý, tổ chức trồng, khai thác, chế biến gần 42.000 ha cao su, cà phê và một số loại cây nông – lâm nghiệp khác chạy dọc trên 220 km vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên giáp với nước bạn Lào và Campuchia, doanh thu hàng năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động, trong đó gần 7.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Năm 2016, tổng diện tích cà phê cho thu hoạch của Binh đoàn đạt gần 320 ha, sản lượng hơn 2.350 tấn quả, tăng 7% so với năm trước. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

06/02/2017 08:46
30 năm đổi mới: Binh đoàn 15 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

[06/02/2017 08:42:52] Ngoài nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn có nhiệm vụ quan trọng là tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp quản lý, tổ chức trồng, khai thác, chế biến gần 42.000 ha cao su, cà phê và một số loại cây nông – lâm nghiệp khác chạy dọc trên 220 km vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên giáp với nước bạn Lào và Campuchia, doanh thu hàng năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động, trong đó gần 7.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Năm 2016, tổng diện tích cà phê cho thu hoạch của Binh đoàn đạt gần 320 ha, sản lượng hơn 2.350 tấn quả, tăng 7% so với năm trước. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

06/02/2017 08:46
30 năm đổi mới: Binh đoàn 15 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

[06/02/2017 08:42:47] Ngoài nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn có nhiệm vụ quan trọng là tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp quản lý, tổ chức trồng, khai thác, chế biến gần 42.000 ha cao su, cà phê và một số loại cây nông – lâm nghiệp khác chạy dọc trên 220 km vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên giáp với nước bạn Lào và Campuchia, doanh thu hàng năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động, trong đó gần 7.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Năm 2017, Binh đoàn phấn đấu sản lượng cao su thương phẩm đạt 37.000 tấn, năng suất 1,63 tấn/ha, tăng 5% so với năm 2016. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

06/02/2017 08:46
30 năm đổi mới: Binh đoàn 15 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

[06/02/2017 08:42:42] Ngoài nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn có nhiệm vụ quan trọng là tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp quản lý, tổ chức trồng, khai thác, chế biến gần 42.000 ha cao su, cà phê và một số loại cây nông – lâm nghiệp khác chạy dọc trên 220 km vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên giáp với nước bạn Lào và Campuchia, doanh thu hàng năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động, trong đó gần 7.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Mỗi năm, nhà máy phân bón vi sinh của Binh đoàn sản xuất được gần 8.000 tấn sản phẩm phục vụ sản xuất của các công ty trong Binh đoàn và thị trường các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

06/02/2017 08:46
30 năm đổi mới: Binh đoàn 15 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

[06/02/2017 08:42:35] Ngoài nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn có nhiệm vụ quan trọng là tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp quản lý, tổ chức trồng, khai thác, chế biến gần 42.000 ha cao su, cà phê và một số loại cây nông – lâm nghiệp khác chạy dọc trên 220 km vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên giáp với nước bạn Lào và Campuchia, doanh thu hàng năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động, trong đó gần 7.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Năm 2016, Binh đoàn tiến hành sản xuất thử nghiệm một số loại cây trồng, vật nuôi thay thế diện tích cây trồng kém hiệu để tăng năng suất lao động và phát huy thế mạnh về đất đai, nguồn nhân lực. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

06/02/2017 08:46
30 năm đổi mới: Binh đoàn 15 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

[06/02/2017 08:42:31] Ngoài nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn có nhiệm vụ quan trọng là tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp quản lý, tổ chức trồng, khai thác, chế biến gần 42.000 ha cao su, cà phê và một số loại cây nông – lâm nghiệp khác chạy dọc trên 220 km vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên giáp với nước bạn Lào và Campuchia, doanh thu hàng năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động, trong đó gần 7.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Năm 2017, Binh đoàn phấn đấu sản lượng cao su thương phẩm đạt 37.000 tấn, năng suất 1,63 tấn/ha, tăng 5% so với năm 2016. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

06/02/2017 08:46
30 năm đổi mới: Binh đoàn 15 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

[06/02/2017 08:42:26] Ngoài nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn có nhiệm vụ quan trọng là tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp quản lý, tổ chức trồng, khai thác, chế biến gần 42.000 ha cao su, cà phê và một số loại cây nông – lâm nghiệp khác chạy dọc trên 220 km vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên giáp với nước bạn Lào và Campuchia, doanh thu hàng năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động, trong đó gần 7.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Năm 2017, Binh đoàn phấn đấu sản lượng cao su thương phẩm đạt 37.000 tấn, năng suất 1,63 tấn/ha, tăng 5% so với năm 2016. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

06/02/2017 08:45
30 năm đổi mới: Binh đoàn 15 thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

[06/02/2017 08:42:22] Ngoài nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) còn có nhiệm vụ quan trọng là tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp quản lý, tổ chức trồng, khai thác, chế biến gần 42.000 ha cao su, cà phê và một số loại cây nông – lâm nghiệp khác chạy dọc trên 220 km vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên giáp với nước bạn Lào và Campuchia, doanh thu hàng năm đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 18.000 lao động, trong đó gần 7.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Năm 2016, Binh đoàn tiến hành sản xuất thử nghiệm một số loại cây trồng, vật nuôi thay thế diện tích cây trồng kém hiệu để tăng năng suất lao động và phát huy thế mạnh về đất đai, nguồn nhân lực. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

06/02/2017 08:45