Nội dung ảnh
Chương trình Vinh quang Việt Nam 2017: Vinh danh vị"thuyền trưởng" tài ba của Đại học Hàng hải Việt Nam

[22/04/2017 15:17:15] Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lương Công Nhớ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là người có công lớn trong việc xây dựng môi trường làm việc "Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nhân văn", đưa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu khu vực về định hướng, phát triển, thực nghiệm các công nghệ mới trong các lĩnh vực kinh tế biển.... Ngoài ra, GS.TS Lương Công Nhớ còn là chuyên gia đầu ngành và hiện là Chủ tịch Hội đồng thi Sĩ quan hàng hải quốc gia. Ông đã chủ trì đổi mới chương trình đào tạo ngành Hàng hải của Việt Nam đáp ứng yêu cầu công ước quốc tế về đào tạo STCW78/95, sửa đổi 2010. Ông cũng đã thực hiện 1 đề tài cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp bộ, 15 đề tài cấp trường, đăng gần 80 bài báo khoa học trong nước và quốc tế; chủ trì nhiều hội nghị trong nước, quốc tế về hàng hải, và đã viết 8 giáo trình, sách chuyên khảo... Ông có công giúp trường Đại học Hàng hải Việt Nam giành trên 800 giải quốc gia và quốc tế. Ông là 1 trong 18 cá nhân được vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam 2017 - Dấu ấn 30 năm đổi mới". Trong ảnh : Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lương Công Nhớ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

22/04/2017 15:18
Chương trình Vinh quang Việt Nam 2017: Vinh danh vị"thuyền trưởng" tài ba của Đại học Hàng hải Việt Nam

[22/04/2017 15:15:09] Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lương Công Nhớ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là người có công lớn trong việc xây dựng môi trường làm việc "Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nhân văn", đưa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu khu vực về định hướng, phát triển, thực nghiệm các công nghệ mới trong các lĩnh vực kinh tế biển.... Ngoài ra, GS.TS Lương Công Nhớ còn là chuyên gia đầu ngành và hiện là Chủ tịch Hội đồng thi Sĩ quan hàng hải quốc gia. Ông đã chủ trì đổi mới chương trình đào tạo ngành Hàng hải của Việt Nam đáp ứng yêu cầu công ước quốc tế về đào tạo STCW78/95, sửa đổi 2010. Ông cũng đã thực hiện 1 đề tài cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp bộ, 15 đề tài cấp trường, đăng gần 80 bài báo khoa học trong nước và quốc tế; chủ trì nhiều hội nghị trong nước, quốc tế về hàng hải, và đã viết 8 giáo trình, sách chuyên khảo... Ông có công giúp trường Đại học Hàng hải Việt Nam giành trên 800 giải quốc gia và quốc tế. Ông là 1 trong 18 cá nhân được vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam 2017 - Dấu ấn 30 năm đổi mới". Trong ảnh : Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lương Công Nhớ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (hàng đầu, thứ tư từ trái sang) cùng các chuyên gia hàng hải quốc tế. Ảnh: TTXVN phát

22/04/2017 15:16
Chương trình Vinh quang Việt Nam 2017: Vinh danh vị"thuyền trưởng" tài ba của Đại học Hàng hải Việt Nam

[22/04/2017 15:13:46] Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lương Công Nhớ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là người có công lớn trong việc xây dựng môi trường làm việc "Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nhân văn", đưa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu khu vực về định hướng, phát triển, thực nghiệm các công nghệ mới trong các lĩnh vực kinh tế biển.... Ngoài ra, GS.TS Lương Công Nhớ còn là chuyên gia đầu ngành và hiện là Chủ tịch Hội đồng thi Sĩ quan hàng hải quốc gia. Ông đã chủ trì đổi mới chương trình đào tạo ngành Hàng hải của Việt Nam đáp ứng yêu cầu công ước quốc tế về đào tạo STCW78/95, sửa đổi 2010. Ông cũng đã thực hiện 1 đề tài cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp bộ, 15 đề tài cấp trường, đăng gần 80 bài báo khoa học trong nước và quốc tế; chủ trì nhiều hội nghị trong nước, quốc tế về hàng hải, và đã viết 8 giáo trình, sách chuyên khảo... Ông có công giúp trường Đại học Hàng hải Việt Nam giành trên 800 giải quốc gia và quốc tế. Ông là 1 trong 18 cá nhân được vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam 2017 - Dấu ấn 30 năm đổi mới". Trong ảnh : Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Lương Công Nhớ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . Ảnh: TTXVN phát

22/04/2017 15:14
30 năm đổi mới: Nam Định thu hút nhiều dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

[13/04/2017 07:24:45] Những năm qua, tỉnh Nam Định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, tăng cường tuyên truyền, quảng bá lợi thế của tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 khu công nghiệp, thu hút 170 dự án đầu tư, trong đó có 135 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn 7.517 tỷ đồng) và 35 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (tổng vốn hơn 590 triệu USD), tạo việc làm cho hơn 60 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty Cổ phần May Nam Định (Nagaco) trong Khu công nghiệp Hòa Xá (Nam Định). Ảnh: Danh Lam - TTXVN

13/04/2017 07:25
30 năm đổi mới: Nam Định thu hút nhiều dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

[13/04/2017 07:24:39] Những năm qua, tỉnh Nam Định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, tăng cường tuyên truyền, quảng bá lợi thế của tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 khu công nghiệp, thu hút 170 dự án đầu tư, trong đó có 135 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn 7.517 tỷ đồng) và 35 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (tổng vốn hơn 590 triệu USD), tạo việc làm cho hơn 60 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty Cổ phần May Nam Định (Nagaco) trong Khu công nghiệp Hòa Xá (Nam Định). Ảnh: Danh Lam - TTXVN

13/04/2017 07:25
30 năm đổi mới: Nam Định thu hút nhiều dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

[13/04/2017 07:24:33] Những năm qua, tỉnh Nam Định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, tăng cường tuyên truyền, quảng bá lợi thế của tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 khu công nghiệp, thu hút 170 dự án đầu tư, trong đó có 135 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn 7.517 tỷ đồng) và 35 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (tổng vốn hơn 590 triệu USD), tạo việc làm cho hơn 60 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty Cổ phần May Nam Định (Nagaco) trong Khu công nghiệp Hòa Xá (Nam Định). Ảnh: Danh Lam - TTXVN

13/04/2017 07:25
30 năm đổi mới: Nam Định thu hút nhiều dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

[13/04/2017 07:24:27] Những năm qua, tỉnh Nam Định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, tăng cường tuyên truyền, quảng bá lợi thế của tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 khu công nghiệp, thu hút 170 dự án đầu tư, trong đó có 135 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn 7.517 tỷ đồng) và 35 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (tổng vốn hơn 590 triệu USD), tạo việc làm cho hơn 60 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất dược phẩm tại Công ty TNHH Nam Dược trong Khu công nghiệp Hòa Xá (Nam Định). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

13/04/2017 07:25
30 năm đổi mới: Nam Định thu hút nhiều dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

[13/04/2017 07:24:22] Những năm qua, tỉnh Nam Định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, tăng cường tuyên truyền, quảng bá lợi thế của tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 khu công nghiệp, thu hút 170 dự án đầu tư, trong đó có 135 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn 7.517 tỷ đồng) và 35 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (tổng vốn hơn 590 triệu USD), tạo việc làm cho hơn 60 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất dược phẩm tại Công ty TNHH Nam Dược trong Khu công nghiệp Hòa Xá (Nam Định). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

13/04/2017 07:25
30 năm đổi mới: Nam Định thu hút nhiều dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

[13/04/2017 07:24:16] Những năm qua, tỉnh Nam Định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, tăng cường tuyên truyền, quảng bá lợi thế của tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 khu công nghiệp, thu hút 170 dự án đầu tư, trong đó có 135 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn 7.517 tỷ đồng) và 35 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (tổng vốn hơn 590 triệu USD), tạo việc làm cho hơn 60 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất dược phẩm tại Công ty TNHH Nam Dược trong Khu công nghiệp Hòa Xá (Nam Định). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

13/04/2017 07:25
30 năm đổi mới: Nam Định thu hút nhiều dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

[13/04/2017 07:24:08] Những năm qua, tỉnh Nam Định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, tăng cường tuyên truyền, quảng bá lợi thế của tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 khu công nghiệp, thu hút 170 dự án đầu tư, trong đó có 135 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn 7.517 tỷ đồng) và 35 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (tổng vốn hơn 590 triệu USD), tạo việc làm cho hơn 60 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp Bảo Minh (Nam Định). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

13/04/2017 07:25
30 năm đổi mới: Nam Định thu hút nhiều dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

[13/04/2017 07:24:01] Những năm qua, tỉnh Nam Định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, tăng cường tuyên truyền, quảng bá lợi thế của tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 khu công nghiệp, thu hút 170 dự án đầu tư, trong đó có 135 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn 7.517 tỷ đồng) và 35 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (tổng vốn hơn 590 triệu USD), tạo việc làm cho hơn 60 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất vải xuất khẩu của Công ty Cổ phần Dệt Nhuộm Sunrise Luen Thai, 100% vốn Trung Quốc, tại Khu công nghiệp Bảo Minh (Nam Định). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

13/04/2017 07:25
30 năm đổi mới: Nam Định thu hút nhiều dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

[13/04/2017 07:23:54] Những năm qua, tỉnh Nam Định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, tăng cường tuyên truyền, quảng bá lợi thế của tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 khu công nghiệp, thu hút 170 dự án đầu tư, trong đó có 135 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn 7.517 tỷ đồng) và 35 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (tổng vốn hơn 590 triệu USD), tạo việc làm cho hơn 60 nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Sản xuất lưới thép tại Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định trong Khu công nghiệp Hòa Xá (Nam Định). Ảnh: Danh Lam - TTXVN

13/04/2017 07:25