Nội dung ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới”

[20/05/2017 22:25:58] Tối 20/5/2017, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới” . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Chương trình. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Cường trao thưởng vinh danh cho các tập thể tiêu biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

20/05/2017 22:26
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới”

[20/05/2017 22:25:32] Tối 20/5/2017, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới” . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Chương trình. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Cường trao thưởng vinh danh cho đại diện các tập thể tiêu biểu. Ảnh: An Đăng – TTXVN

20/05/2017 22:26
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới”

[20/05/2017 22:24:54] Tối 20/5/2017, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới” . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Chương trình. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu với các cá nhân tiêu biểu được trao thưởng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

20/05/2017 22:24
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới”

[20/05/2017 22:24:22] Tối 20/5/2017, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới” . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Chương trình. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Cường trao thưởng vinh danh cho đại diện các tập thể tiêu biểu. Ảnh: An Đăng – TTXVN

20/05/2017 22:24
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới”

[20/05/2017 22:22:50] Tối 20/5/2017, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới” . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Chương trình. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao thưởng, vinh danh các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

20/05/2017 22:23
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới”

[20/05/2017 22:22:03] Tối 20/5/2017, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới” . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Chương trình. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Cường trao thưởng vinh danh các tập thể tiêu biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

20/05/2017 22:23
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới”

[20/05/2017 22:21:12] Tối 20/5/2017, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới” . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Chương trình. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Cường trao thưởng vinh danh các tập thể tiêu biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

20/05/2017 22:21
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới”

[20/05/2017 21:11:53] Tối 20/5/2017, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới” . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Chương trình. Trong ảnh : Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

20/05/2017 21:12
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới”

[20/05/2017 21:11:20] Tối 20/5/2017, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới” . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Chương trình. Trong ảnh : Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

20/05/2017 21:12
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới”

[20/05/2017 21:04:48] Tối 20/5/2017, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới” . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Chương trình. Trong ảnh : Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

20/05/2017 21:05
Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới”

[20/05/2017 20:44:37] Tối 20/5/2017, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới” . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Chương trình. Trong ảnh: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Cường phát biểu tại chương trình. Ảnh: An Đăng – TTXVN

20/05/2017 20:45
Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới”

[20/05/2017 20:42:56] Tối 20/5/2017, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “ Vinh quang Việt Nam năm 2017 – Dấu ấn 30 năm đổi mới” . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Chương trình. Trong ảnh : Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình. Ảnh: An Đăng – TTXVN

20/05/2017 20:44