Nội dung ảnh
An toàn thực phẩm: Huyện Tây Giang (Quảng Nam) phát triển thương hiệu rượu ba kích-đảng sâm

[20/02/2017 10:26:40] Tỉnh Quảng Nam hiện có 296 ha diện tích trồng cây đảng sâm và 48 ha trồng ba kích tím, trong đó tập trung chủ yếu ở huyện miền núi Tây Giang. Nhằm nâng cao giá trị kinh tế của hai loại cây thảo dược quý này, huyện Tây Giang đã tạo điều kiện thuận lợi hình thành các cơ sở sản xuất rượu ngâm mang thương hiệu “ba kích-đảng sâm Tây Giang”. Các cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn huyện đều đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình sản xuất rượu an toàn. Với chất lượng tốt và mẫu mã đẹp, sản phẩm rượu ba kích-đảng sâm của Tây Giang được tiêu thụ mạnh ở trong và ngoài tỉnh, trở thành một sản phẩm quà tặng du lịch đặc trưng của huyện vùng cao biên giới Tây Giang. Trong ảnh: Sản phẩm rượu ba kích- đảng sâm Tây Giang. Trong ảnh: Rượu ba kích- đảng sâm trở thành sản phẩm quà tặng được khách du lịch ưa chuộng khi đến thăm huyện vùng cao Tây Giang. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN

20/02/2017 10:27
An toàn thực phẩm: Huyện Tây Giang (Quảng Nam) phát triển thương hiệu rượu ba kích-đảng sâm

[20/02/2017 10:25:52] Tỉnh Quảng Nam hiện có 296 ha diện tích trồng cây đảng sâm và 48 ha trồng ba kích tím, trong đó tập trung chủ yếu ở huyện miền núi Tây Giang. Nhằm nâng cao giá trị kinh tế của hai loại cây thảo dược quý này, huyện Tây Giang đã tạo điều kiện thuận lợi hình thành các cơ sở sản xuất rượu ngâm mang thương hiệu “ba kích-đảng sâm Tây Giang”. Các cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn huyện đều đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình sản xuất rượu an toàn. Với chất lượng tốt và mẫu mã đẹp, sản phẩm rượu ba kích-đảng sâm của Tây Giang được tiêu thụ mạnh ở trong và ngoài tỉnh, trở thành một sản phẩm quà tặng du lịch đặc trưng của huyện vùng cao biên giới Tây Giang. Trong ảnh: Sản phẩm rượu ba kích- đảng sâm Tây Giang. Trong ảnh: Rượu ba kích được rót tự động vào các chai. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN

20/02/2017 10:27
An toàn thực phẩm: Huyện Tây Giang (Quảng Nam) phát triển thương hiệu rượu ba kích-đảng sâm

[20/02/2017 10:24:57] Tỉnh Quảng Nam hiện có 296 ha diện tích trồng cây đảng sâm và 48 ha trồng ba kích tím, trong đó tập trung chủ yếu ở huyện miền núi Tây Giang. Nhằm nâng cao giá trị kinh tế của hai loại cây thảo dược quý này, huyện Tây Giang đã tạo điều kiện thuận lợi hình thành các cơ sở sản xuất rượu ngâm mang thương hiệu “ba kích-đảng sâm Tây Giang”. Các cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn huyện đều đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình sản xuất rượu an toàn. Với chất lượng tốt và mẫu mã đẹp, sản phẩm rượu ba kích-đảng sâm của Tây Giang được tiêu thụ mạnh ở trong và ngoài tỉnh, trở thành một sản phẩm quà tặng du lịch đặc trưng của huyện vùng cao biên giới Tây Giang. Trong ảnh: Sản phẩm rượu ba kích- đảng sâm Tây Giang. Trong ảnh: Quy trình sản xuất rượu ba kích-đảng sâm Tây Giang. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN

20/02/2017 10:25
Bắc Ninh kiện toàn y tế dự phòng

[19/02/2017 11:45:12] Năm 2017, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế dự phòng theo mô hình chuẩn quốc gia để giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh từ thành phố đến 126 xã, phường, không để dịch bệnh lớn lây lan trên diện rộng. Đảm bảo đủ khả năng dự báo, kiểm soát các bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm và các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống; xét nghiệm an toàn thực phẩm, chất lượng nước, xét nghiệm chẩn đoán dịch bệnh. Trong ảnh: Nhân viên y tế thực hiện quy trình xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng Bắc Ninh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

19/02/2017 11:44
Bắc Ninh kiện toàn y tế dự phòng

[19/02/2017 11:44:48] Năm 2017, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế dự phòng theo mô hình chuẩn quốc gia để giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh từ thành phố đến 126 xã, phường, không để dịch bệnh lớn lây lan trên diện rộng. Đảm bảo đủ khả năng dự báo, kiểm soát các bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm và các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống; xét nghiệm an toàn thực phẩm, chất lượng nước, xét nghiệm chẩn đoán dịch bệnh. Trong ảnh: Trung tâm Y tế Dự phòng Bắc Ninh đang quản lý hơn 5.000 hồ sơ điều trị bệnh không lây nhiễm cho người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

19/02/2017 11:44
Bắc Ninh kiện toàn y tế dự phòng

[19/02/2017 11:44:29] Năm 2017, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế dự phòng theo mô hình chuẩn quốc gia để giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh từ thành phố đến 126 xã, phường, không để dịch bệnh lớn lây lan trên diện rộng. Đảm bảo đủ khả năng dự báo, kiểm soát các bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm và các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống; xét nghiệm an toàn thực phẩm, chất lượng nước, xét nghiệm chẩn đoán dịch bệnh. Trong ảnh: Nhân viên y tế thực hiện quy trình xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng Bắc Ninh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

19/02/2017 11:44
Bắc Ninh kiện toàn y tế dự phòng

[19/02/2017 11:44:10] Năm 2017, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế dự phòng theo mô hình chuẩn quốc gia để giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh từ thành phố đến 126 xã, phường, không để dịch bệnh lớn lây lan trên diện rộng. Đảm bảo đủ khả năng dự báo, kiểm soát các bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm và các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống; xét nghiệm an toàn thực phẩm, chất lượng nước, xét nghiệm chẩn đoán dịch bệnh. Trong ảnh: Trung tâm Y tế Dự phòng Bắc Ninh đang quản lý hơn 5.000 hồ sơ điều trị bệnh không lây nhiễm cho người dân. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

19/02/2017 11:44
Bắc Ninh kiện toàn y tế dự phòng

[19/02/2017 11:43:48] Năm 2017, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế dự phòng theo mô hình chuẩn quốc gia để giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh từ thành phố đến 126 xã, phường, không để dịch bệnh lớn lây lan trên diện rộng. Đảm bảo đủ khả năng dự báo, kiểm soát các bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm và các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống; xét nghiệm an toàn thực phẩm, chất lượng nước, xét nghiệm chẩn đoán dịch bệnh. Trong ảnh: Nhân viên y tế thực hiện quy trình xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng Bắc Ninh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

19/02/2017 11:43
Đoàn giám sát Quốc hội làm việc tại tỉnh Gia Lai

[17/02/2017 19:10:16] Trong 2 ngày 16 và 17/2/2017, Đoàn giám sát Quốc hội do đồng chí Phan Xuân Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường dẫn đầu tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm tại tỉnh Gia Lai. Trong ảnh: Đoàn giám sát Quốc hội đến kiểm tra thực tế tại vườn rau. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.

17/02/2017 19:11
Đoàn giám sát Quốc hội làm việc tại tỉnh Gia Lai

[17/02/2017 19:09:31] Trong 2 ngày 16 và 17/2/2017, Đoàn giám sát Quốc hội do đồng chí Phan Xuân Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường dẫn đầu tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm tại tỉnh Gia Lai. Trong ảnh: Đoàn giám sát Quốc hội đến kiểm tra thực tế tại vườn rau. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.

17/02/2017 19:09
Đoàn giám sát Quốc hội làm việc tại tỉnh Gia Lai

[17/02/2017 19:06:31] Trong 2 ngày 16 và 17/2/2017, Đoàn giám sát Quốc hội do đồng chí Phan Xuân Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường dẫn đầu tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm tại tỉnh Gia Lai. Trong ảnh: Đồng chí Phan Xuân Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.

17/02/2017 19:08
APEC 2017: Bộ Y tế kiểm tra công tác y tế tại Khánh Hòa

[16/02/2017 17:36:28] Ngày 16/2/2017, Đoàn công tác của Bộ y tế tiến hành họp và kiểm tra công tác y tế phục vụ cho APEC 2017 được tổ chức tại thành phố tại Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 18/2 đến ngày 3/3/2017. Qua kiểm tra nhanh, các đơn vị khách sạn có đại biểu tham dự hội nghị lưu trú, hội họp và dự tiệc chiêu đãi, đã thực hiện tốt các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch, nguồn nước sạch. Theo kế hoạch, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa bố trí các đội y tế thường trực cấp cứu, giám sát công tác y tế 24/24 giờ tại tất cả các địa điểm trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động APEC tại Khánh Hòa. Trong ảnh: Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn tại bếp ăn của khách sạn có đại biểu lưu trú và tổ chức tiệc chiêu đãi. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN.

16/02/2017 17:36