Hỗ trợ chọn lọc
Nội dung ảnh
Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2015) 
prev
prev
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu thi đua Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc tháng 1/1967. Ảnh: Thế Trung - TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu thi đua Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc tháng 1/1967. Ảnh: Thế Trung - TTXVN

[15/07/2015 16:34:06] Ngày 15/7/1950, Đội Thanh niên xung phong công tác đầu tiên được thành lập, là đội quân chủ lực được Đảng và Bác Hồ tin cậy. Với tinh thần" Nơi đâu chiến trường cần, TNXP có mặt, nơi nào có giặc, TNXP xuất quân", lực lượng TNXP có mặt phục vụ chiến đấu ở hầu hết các trận địa, trên mọi cung đường, góp phần to lớn trong công cuộc chiến đấu bảo vệ và xây dựng đất nước.

Xem ảnh
Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) 

[11/05/2015 09:21:32] Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Tư liệu TTXVN

11/05/2015 09:21
Xem ảnh
Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) 

[11/05/2015 09:20:57] Ngày 3/2/1930, đồng chí nguyễn Ái Quốc, đại diện Quốc tế Cộng sản đã triệu tập hội nghị thống nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã khám phá ra chân lý “Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Đối với điều kiện cụ thể của Việt Nam, con đường duy nhất để đánh đổ đế quốc, thực dân, giành độc lập dân tộc là con đường cách mạng dân tộc dân chủ do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo. Ảnh: Tư liệu TTXVN

11/05/2015 09:21
Xem ảnh
Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) 

[11/05/2015 09:19:55] Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Tư liệu TTXVN

11/05/2015 09:20
Xem ảnh
Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 - 19/5/2015)

[07/05/2015 11:25:44] Tháng 12 năm 1920, tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua, Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) cùng các đồng chí khác thông qua Nghị quyết thành lập Đảng Cộng sản Pháp và ra nhập Quốc tế thứ ba. Từ năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở về Pháp, sống ở Paris, tham gia những hoạt động của Đảng xã hội Pháp và hoạt động của những người yêu nước Việt Nam tại Pháp. Ảnh: Tư liệu TTXVN

07/05/2015 11:26
Xem ảnh
Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 - 19/5/2015)

[07/05/2015 11:21:58] Ngày 5/6/1911, tại cảng Sài Gòn, trên con tàu Amiral Tatouche Tréville, Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh), với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin là Học thuyết cách mạng tiên phong của thời đại. Ảnh: Tư liệu TTXVN

07/05/2015 11:23
Xem ảnh
40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Chiến dịch Hồ Chí Minh 

[27/04/2015 16:19:46] Sau thắng lợi của chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 9/4/1975. Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân hơn 1 triệu tên nguỵ, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và các căn cứ quân sự Mỹ-ngụy, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở, xoá bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30/4/1075. Thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, đất nước hoàn toàn giải phóng. Trong ảnh: Tàu Hải quân Việt Nam đưa các chiến sỹ cách mạng từ nhà tù Côn Đảo trở về đất liền. Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN

27/04/2015 16:20
Xem ảnh
40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Chiến dịch Hồ Chí Minh 

[27/04/2015 16:19:28] Sau thắng lợi của chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 9/4/1975. Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân hơn 1 triệu tên nguỵ, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và các căn cứ quân sự Mỹ-ngụy, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở, xoá bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30/4/1075. Thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, đất nước hoàn toàn giải phóng. Trong ảnh: Ngày 15/5/1975, gần 2000 cán bộ chiến sỹ cách mạng bị Mỹ nguỵ bắt giam ở Côn Đảo được trở về đất liền. Ảnh: Quang Khanh - TTXVN

27/04/2015 16:19
Xem ảnh
40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Chiến dịch Hồ Chí Minh 

[27/04/2015 16:19:12] Sau thắng lợi của chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 9/4/1975. Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân hơn 1 triệu tên nguỵ, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và các căn cứ quân sự Mỹ-ngụy, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở, xoá bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30/4/1075. Thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, đất nước hoàn toàn giải phóng. Trong ảnh: Nhân dân đảo Côn Sơn tiễn các chiến sỹ cách mạng trở về đất liền. Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN

27/04/2015 16:19