Hỗ trợ chọn lọc
Nội dung ảnh
Xem ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Nhật Bản 

[27/02/2017 15:49:37] Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 16/9/2015, tại Hoàng Cung ở Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Nhà vua Nhật Bản Akihito. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

27/02/2017 15:51
Xem ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Nhật Bản 

[27/02/2017 15:49:33] Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 16/9/2015, tại Hoàng Cung ở Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Nhà vua Nhật Bản Akihito. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

27/02/2017 15:51
Xem ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản 

[27/02/2017 15:49:10] Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân tiếp kiến Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 25 đến 29/11/2007. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

27/02/2017 15:49
Xem ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản 

[27/02/2017 15:49:05] Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân tiếp kiến Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 25 đến 29/11/2007. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

27/02/2017 15:49
Xem ảnh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Nhật Bản 

[27/02/2017 15:47:55] Sáng 2/11/2011, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phu nhân tiếp kiến Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

27/02/2017 15:49
Xem ảnh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Nhật Bản 

[27/02/2017 15:47:49] Sáng 2/11/2011, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phu nhân tiếp kiến Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

27/02/2017 15:49
Xem ảnh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản 

[27/02/2017 15:47:26] Sáng 17/3/2014, tại Hoàng Cung ở thủ đô Tokyo diễn ra Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 16 đến ngày 19/3/2014, theo lời mời của Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

27/02/2017 15:47
Xem ảnh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản 

[27/02/2017 15:47:08] Sáng 17/3/2014, tại Hoàng Cung ở thủ đô Tokyo diễn ra Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 16 đến ngày 19/3/2014, theo lời mời của Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

27/02/2017 15:47
Xem ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Nhật Bản 

[27/02/2017 15:38:46] Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 6/12/2012, tại thủ đô Tokyo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến chào Nhà vua Nhật Bản Akihito. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

27/02/2017 15:39
Xem ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Nhật Bản 

[27/02/2017 15:34:56] Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 6/12/2012, tại thủ đô Tokyo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến chào Nhà vua Nhật Bản Akihito. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

27/02/2017 15:36