Hỗ trợ chọn lọc
Nội dung ảnh
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2017) 

[17/08/2017 08:14:46] Ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập để thực hiện sứ mệnh cao cả là bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ nhân dân. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Trong ảnh: Cảnh sát giao thông Hà Nội triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Hội nghị các Quan chức cấp cao APEC 2017. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

17/08/2017 08:14
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2017) 

[17/08/2017 08:14:25] Ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập để thực hiện sứ mệnh cao cả là bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ nhân dân. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Trong ảnh: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Hà Nội khống chế ngọn lửa vụ cháy tại cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo (chiều 3/6/2013). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

17/08/2017 08:14
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2017 

[17/08/2017 08:14:06] Ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập để thực hiện sứ mệnh cao cả là bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ nhân dân. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Trong ảnh: Chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an Hà Nội động viên, an ủi cháu bé bị lạc chiều 2/9/2013 tại khu vực cửa khẩu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) và tìm hiểu thông tin trả cháu về với gia đình an toàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

17/08/2017 08:14
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2017) 

[17/08/2017 08:13:45] Ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập để thực hiện sứ mệnh cao cả là bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ nhân dân. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Trong ảnh: Chiến sỹ Công an huyện Bắc Yên (Hà Giang) luôn dựa vào dân để nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Phùng Triệu - TTXVN

17/08/2017 08:14
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2017) 

[17/08/2017 08:13:05] Ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập để thực hiện sứ mệnh cao cả là bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ nhân dân. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Trong ảnh: Đội đặc nhiệm thuộc lực lượng cảnh sát 113 (Công an thành phố Hà Nội) trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Trần Ấm - TTXVN

17/08/2017 08:12
Xem ảnh
Cộng đồng ASEAN: Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2017) 

[08/08/2017 07:15:11] [04/08/2017 08:14:49] Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 gồm 5 thành viên ban đầu (Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines), đến nay đã phát triển thành 10 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Ngày 31/12/2015, Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập, khởi đầu một giai đoạn liên kết mới sâu rộng hơn của ASEAN. Sự hình thành của ASEAN mang lại cho hơn 630 triệu nhân dân các nước trong Cộng đồng nhiều lợi ích thiết thực, được sống trong môi trường hòa bình, hữu nghị, các dân tộc đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau và được hỗ trợ phát triển đồng đều trên cơ sở một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất ngày càng tự do hóa về thương mại, đầu tư, dịch vụ, nguồn vốn và kết nối với các nền kinh tế phát triển trong và ngoài khu vực. Các quốc gia thành viên ASEAN tiếp tục phát huy vai trò của mình, đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác thực chất, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, tích cực và tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để Cộng đồng ASEAN ngày càng gắn bó, gần gũi với mỗi người dân và doanh nghiệp, giữ vững đoàn kết, thống nhất, bản sắc và thành công của ASEAN. Trong ảnh: Ngày 15/12/1998, phu nhân Thủ tướng Phan Văn Khải và phu nhân nguyên thủ các nước ASEAN đến thăm Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội). Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

08/08/2017 07:16
Xem ảnh
Cộng đồng ASEAN: Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2017) 

[08/08/2017 07:15:07] [04/08/2017 08:15:32] Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 gồm 5 thành viên ban đầu (Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines), đến nay đã phát triển thành 10 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Ngày 31/12/2015, Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập, khởi đầu một giai đoạn liên kết mới sâu rộng hơn của ASEAN. Sự hình thành của ASEAN mang lại cho hơn 630 triệu nhân dân các nước trong Cộng đồng nhiều lợi ích thiết thực, được sống trong môi trường hòa bình, hữu nghị, các dân tộc đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau và được hỗ trợ phát triển đồng đều trên cơ sở một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất ngày càng tự do hóa về thương mại, đầu tư, dịch vụ, nguồn vốn và kết nối với các nền kinh tế phát triển trong và ngoài khu vực. Các quốc gia thành viên ASEAN tiếp tục phát huy vai trò của mình, đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác thực chất, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, tích cực và tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để Cộng đồng ASEAN ngày càng gắn bó, gần gũi với mỗi người dân và doanh nghiệp, giữ vững đoàn kết, thống nhất, bản sắc và thành công của ASEAN. Trong ảnh: Giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN lần thứ 16, tổ chức tháng 12/2006 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Miếu Môn, Hà Tây (Việt Nam). Ảnh: Việt Đức - TTXVN

08/08/2017 07:14
Xem ảnh
Cộng đồng ASEAN: Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2017) 

[08/08/2017 07:14:59] [04/08/2017 08:16:15] Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 gồm 5 thành viên ban đầu (Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines), đến nay đã phát triển thành 10 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Ngày 31/12/2015, Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập, khởi đầu một giai đoạn liên kết mới sâu rộng hơn của ASEAN. Sự hình thành của ASEAN mang lại cho hơn 630 triệu nhân dân các nước trong Cộng đồng nhiều lợi ích thiết thực, được sống trong môi trường hòa bình, hữu nghị, các dân tộc đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau và được hỗ trợ phát triển đồng đều trên cơ sở một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất ngày càng tự do hóa về thương mại, đầu tư, dịch vụ, nguồn vốn và kết nối với các nền kinh tế phát triển trong và ngoài khu vực. Các quốc gia thành viên ASEAN tiếp tục phát huy vai trò của mình, đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác thực chất, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, tích cực và tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để Cộng đồng ASEAN ngày càng gắn bó, gần gũi với mỗi người dân và doanh nghiệp, giữ vững đoàn kết, thống nhất, bản sắc và thành công của ASEAN. Trong ảnh: Thanh niên các nước ASEAN tham dự chương trình Giao lưu thanh niên ASEAN – Trung Quốc tại Siem Reap, Campuchia từ 26/6 – 1/7/2016. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

08/08/2017 07:14
Xem ảnh
Cộng đồng ASEAN: Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2017) 

[08/08/2017 07:14:55] [04/08/2017 08:17:11] Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 gồm 5 thành viên ban đầu (Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines), đến nay đã phát triển thành 10 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Ngày 31/12/2015, Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập, khởi đầu một giai đoạn liên kết mới sâu rộng hơn của ASEAN. Sự hình thành của ASEAN mang lại cho hơn 630 triệu nhân dân các nước trong Cộng đồng nhiều lợi ích thiết thực, được sống trong môi trường hòa bình, hữu nghị, các dân tộc đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau và được hỗ trợ phát triển đồng đều trên cơ sở một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất ngày càng tự do hóa về thương mại, đầu tư, dịch vụ, nguồn vốn và kết nối với các nền kinh tế phát triển trong và ngoài khu vực. Các quốc gia thành viên ASEAN tiếp tục phát huy vai trò của mình, đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác thực chất, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, tích cực và tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để Cộng đồng ASEAN ngày càng gắn bó, gần gũi với mỗi người dân và doanh nghiệp, giữ vững đoàn kết, thống nhất, bản sắc và thành công của ASEAN. Trong ảnh: Khai trương Cổng thông tin ASEAN Việt Nam, ngày 21/9/2015, tại Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

08/08/2017 07:14
Xem ảnh
Kỷ niệm 53 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (5/8/1964 - 5/8/2017)

[04/08/2017 16:08:40] Ngày 5/8/1964, Hải quân nhân dân Việt Nam lần đầu tiên ra quân chiến đấu dũng cảm, kiên cường, đánh đuổi tàu khu trục Maddox của Mỹ ra khỏi lãnh hải Việt Nam; cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi 8 máy bay, bắt sống trung úy phi công Mỹ đầu tiên tại miền Bắc E.Alvarez, ghi mốc son chói sáng đánh thắng trận đầu trong lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam. Ngày nay, Hải quân Việt Nam tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt cùng các lực lượng khác xây dựng thế trận liên hoàn vững chắc, trang bị hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trong ảnh: Tiếp bước cha anh, chiến sĩ hải quân lên đường ra Trường Sa nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ảnh: Ngô Mỹ - TTXVN

04/08/2017 16:09
Xem ảnh
Kỷ niệm 53 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (5/8/1964 - 5/8/2017)

[04/08/2017 16:08:30] Ngày 5/8/1964, Hải quân nhân dân Việt Nam lần đầu tiên ra quân chiến đấu dũng cảm, kiên cường, đánh đuổi tàu khu trục Maddox của Mỹ ra khỏi lãnh hải Việt Nam; cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi 8 máy bay, bắt sống trung úy phi công Mỹ đầu tiên tại miền Bắc E.Alvarez, ghi mốc son chói sáng đánh thắng trận đầu trong lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam. Ngày nay, Hải quân Việt Nam tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt cùng các lực lượng khác xây dựng thế trận liên hoàn vững chắc, trang bị hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trong ảnh: Chiến sĩ hải quân khẩu đội súng máy phòng không 12,7 mm luyện tập trên thao trường quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phương Hoa –TTXVN

04/08/2017 16:09
Xem ảnh
Kỷ niệm 53 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (5/8/1964 - 5/8/2017)

[04/08/2017 16:08:17] Ngày 5/8/1964, Hải quân nhân dân Việt Nam lần đầu tiên ra quân chiến đấu dũng cảm, kiên cường, đánh đuổi tàu khu trục Maddox của Mỹ ra khỏi lãnh hải Việt Nam; cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi 8 máy bay, bắt sống trung úy phi công Mỹ đầu tiên tại miền Bắc E.Alvarez, ghi mốc son chói sáng đánh thắng trận đầu trong lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam. Ngày nay, Hải quân Việt Nam tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt cùng các lực lượng khác xây dựng thế trận liên hoàn vững chắc, trang bị hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trong ảnh: Chiến sĩ hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Đoàn Tý - TTXVN

04/08/2017 16:09