Nội dung ảnh
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác làm việc tại Quảng Nam

Ngày 13/4/2018, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Ảnh : Đỗ Trưởng - TTXVN

13/04/2018 10:41
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác làm việc tại Quảng Nam

Ngày 13/4/2018, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Ảnh : Đỗ Trưởng - TTXVN

13/04/2018 10:40
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác làm việc tại Quảng Nam

Ngày 13/4/2018, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Ảnh : Đỗ Trưởng - TTXVN

13/04/2018 10:39
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt trả lời phỏng vấn của TTXVN

[03/04/2018 08:21:45] Tỉnh Phú Yên đang triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ và bước đầu đạt một số kết quả trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 02/4/2018, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN.

03/04/2018 08:21
Thường trực Thành ủy Hà Nội gặp mặt hội viên CLB Thăng Long

[11/02/2017 14:50:04] Ngày 11/2/2017, Thường trực Thành ủy Hà Nội có buổi gặp mặt các đồng chí hội viên Câu lạc bộ Thăng Long để thông tin tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Trong ảnh: Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với đại diện Hội viên Câu lạc bộ Thăng Long. Ảnh: Đỗ Hà - TTXVN

11/02/2017 14:50
Thường trực Thành ủy Hà Nội gặp mặt hội viên CLB Thăng Long

[11/02/2017 14:49:43] Ngày 11/2/2017, Thường trực Thành ủy Hà Nội có buổi gặp mặt các đồng chí hội viên Câu lạc bộ Thăng Long để thông tin tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đỗ Hà - TTXVN

11/02/2017 14:50
Thường trực Thành ủy Hà Nội gặp mặt hội viên CLB Thăng Long

[11/02/2017 14:49:06] Ngày 11/2/2017, Thường trực Thành ủy Hà Nội có buổi gặp mặt các đồng chí hội viên Câu lạc bộ Thăng Long để thông tin tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Ảnh: Đỗ Hà - TTXVN

11/02/2017 14:49
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Hưng Yên

[10/11/2013 17:21:15] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Băng là vợ liệt sĩ ở thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 17:22
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Hưng Yên

[10/11/2013 17:20:55] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Băng là vợ liệt sĩ ở thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 17:22
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Hưng Yên

[10/11/2013 17:20:21] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình cựu chiến binh Trương Mạnh Dũng, làm kinh tế giỏi ở thôn Lỗ Xã, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 17:20
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Hưng Yên

[10/11/2013 17:19:53] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình cựu chiến binh Trương Mạnh Dũng, làm kinh tế giỏi ở thôn Lỗ Xã, xã Nhân Hoà, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 17:20
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Hưng Yên

[10/11/2013 16:57:49] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo huyện Mỹ Hào. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 16:58