Nội dung ảnh
Thường trực Thành ủy Hà Nội gặp mặt hội viên CLB Thăng Long

[11/02/2017 14:50:04] Ngày 11/2/2017, Thường trực Thành ủy Hà Nội có buổi gặp mặt các đồng chí hội viên Câu lạc bộ Thăng Long để thông tin tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Trong ảnh: Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với đại diện Hội viên Câu lạc bộ Thăng Long. Ảnh: Đỗ Hà - TTXVN

11/02/2017 14:50
Thường trực Thành ủy Hà Nội gặp mặt hội viên CLB Thăng Long

[11/02/2017 14:49:43] Ngày 11/2/2017, Thường trực Thành ủy Hà Nội có buổi gặp mặt các đồng chí hội viên Câu lạc bộ Thăng Long để thông tin tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đỗ Hà - TTXVN

11/02/2017 14:50
Thường trực Thành ủy Hà Nội gặp mặt hội viên CLB Thăng Long

[11/02/2017 14:49:06] Ngày 11/2/2017, Thường trực Thành ủy Hà Nội có buổi gặp mặt các đồng chí hội viên Câu lạc bộ Thăng Long để thông tin tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Ảnh: Đỗ Hà - TTXVN

11/02/2017 14:49
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Hưng Yên

[10/11/2013 17:21:15] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Băng là vợ liệt sĩ ở thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 17:22
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Hưng Yên

[10/11/2013 17:20:55] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Băng là vợ liệt sĩ ở thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 17:22
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Hưng Yên

[10/11/2013 17:20:21] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình cựu chiến binh Trương Mạnh Dũng, làm kinh tế giỏi ở thôn Lỗ Xã, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 17:20
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Hưng Yên

[10/11/2013 17:19:53] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình cựu chiến binh Trương Mạnh Dũng, làm kinh tế giỏi ở thôn Lỗ Xã, xã Nhân Hoà, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 17:20
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Hưng Yên

[10/11/2013 16:57:49] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo huyện Mỹ Hào. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 16:58
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Hưng Yên

[10/11/2013 16:57:06] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 16:57
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Hưng Yên

[10/11/2013 16:55:59] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng bức tranh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân Hoà, huyện Mỹ Hào. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 16:57
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hưng Yên

[10/11/2013 10:00:33] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , xây dựng nông thôn mới , xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại xã Nhân Hoà , huyện Mỹ Hào.. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 10:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hưng Yên

[10/11/2013 09:59:37] Sáng 10/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , xây dựng nông thôn mới , xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2013 tại tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại xã Nhân Hoà , huyện Mỹ Hào.. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN

10/11/2013 10:00