Nội dung ảnh
55 năm Việt Nam – Lào: Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh trú trọng công tác đào tạo du học sinh Lào

Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh hiện có 92 lưu học sinh Lào (đại học chính quy, liên thông, Thạc sĩ) và dự bị tiếng Việt. Nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ động viên, hỗ trợ các em trong học tập và sinh hoạt cũng như chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức tham quan các địa danh lịch sử, thắng cảnh di tích cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong các dịp lễ, Tết để các lưu học sinh Lào cảm thấy gần gũi, yên tâm học tập trong môi trường mới. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

16/10/2017 15:50
55 năm Việt Nam – Lào: Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh trú trọng công tác đào tạo du học sinh Lào

Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh hiện có 92 lưu học sinh Lào (đại học chính quy, liên thông, Thạc sĩ) và dự bị tiếng Việt. Nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ động viên, hỗ trợ các em trong học tập và sinh hoạt cũng như chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức tham quan các địa danh lịch sử, thắng cảnh di tích cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong các dịp lễ, Tết để các lưu học sinh Lào cảm thấy gần gũi, yên tâm học tập trong môi trường mới. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

16/10/2017 15:49
55 năm Việt Nam – Lào: Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh trú trọng công tác đào tạo du học sinh Lào

Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh hiện có 92 lưu học sinh Lào (đại học chính quy, liên thông, Thạc sĩ) và dự bị tiếng Việt. Nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ động viên, hỗ trợ các em trong học tập và sinh hoạt cũng như chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức tham quan các địa danh lịch sử, thắng cảnh di tích cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong các dịp lễ, Tết để các lưu học sinh Lào cảm thấy gần gũi, yên tâm học tập trong môi trường mới. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

16/10/2017 15:49
55 năm Việt Nam – Lào: Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh trú trọng công tác đào tạo du học sinh Lào

Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh hiện có 92 lưu học sinh Lào (đại học chính quy, liên thông, Thạc sĩ) và dự bị tiếng Việt. Nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ động viên, hỗ trợ các em trong học tập và sinh hoạt cũng như chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức tham quan các địa danh lịch sử, thắng cảnh di tích cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong các dịp lễ, Tết để các lưu học sinh Lào cảm thấy gần gũi, yên tâm học tập trong môi trường mới. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

16/10/2017 15:48
55 năm Việt Nam – Lào: Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh trú trọng công tác đào tạo du học sinh Lào

Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh hiện có 92 lưu học sinh Lào (đại học chính quy, liên thông, Thạc sĩ) và dự bị tiếng Việt. Nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ động viên, hỗ trợ các em trong học tập và sinh hoạt cũng như chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức tham quan các địa danh lịch sử, thắng cảnh di tích cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong các dịp lễ, Tết để các lưu học sinh Lào cảm thấy gần gũi, yên tâm học tập trong môi trường mới. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

16/10/2017 15:47
55 năm Việt Nam – Lào: Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh trú trọng công tác đào tạo du học sinh Lào

Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh hiện có 92 lưu học sinh Lào (đại học chính quy, liên thông, Thạc sĩ) và dự bị tiếng Việt. Nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ động viên, hỗ trợ các em trong học tập và sinh hoạt cũng như chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức tham quan các địa danh lịch sử, thắng cảnh di tích cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong các dịp lễ, Tết để các lưu học sinh Lào cảm thấy gần gũi, yên tâm học tập trong môi trường mới. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

16/10/2017 15:47
55 năm Việt Nam - Lào: Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh hội đàm cùng Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang (Lào)

Chiều 14/10/2017, Đoàn đại biểu Tp. Hồ Chí Minh, do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh dẫn đầu, hội đàm với đoàn đại biểu tỉnh Luang Prabang (Lào), do đồng chí Khamkhan Chanthavysouk, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang làm trưởng đoàn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

14/10/2017 20:02
55 năm Việt Nam - Lào: Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh hội đàm cùng Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang (Lào)

Chiều 14/10/2017, Đoàn đại biểu Tp. Hồ Chí Minh, do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh dẫn đầu, hội đàm với đoàn đại biểu tỉnh Luang Prabang (Lào), do đồng chí Khamkhan Chanthavysouk, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang làm trưởng đoàn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

14/10/2017 20:02
55 năm Việt Nam - Lào: Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh hội đàm cùng Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang (Lào)

Chiều 14/10/2017, Đoàn đại biểu Tp. Hồ Chí Minh, do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh dẫn đầu, hội đàm với đoàn đại biểu tỉnh Luang Prabang (Lào), do đồng chí Khamkhan Chanthavysouk, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang làm trưởng đoàn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

14/10/2017 20:01
55 năm Việt Nam - Lào: Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh hội đàm cùng Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang (Lào)

Chiều 14/10/2017, Đoàn đại biểu Tp. Hồ Chí Minh, do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh dẫn đầu, hội đàm với đoàn đại biểu tỉnh Luang Prabang (Lào), do đồng chí Khamkhan Chanthavysouk, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang làm trưởng đoàn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

14/10/2017 20:01
55 năm Việt Nam - Lào: Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh hội đàm cùng Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang (Lào)

Chiều 14/10/2017, Đoàn đại biểu Tp. Hồ Chí Minh, do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh dẫn đầu, hội đàm với đoàn đại biểu tỉnh Luang Prabang (Lào), do đồng chí Khamkhan Chanthavysouk, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang làm trưởng đoàn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

14/10/2017 20:00
55 năm Việt Nam - Lào: Thừa Thiên - Huế kỷ niệm 15 năm đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào

Ngày 14/10/2017, tại thành phố Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào (2002 - 2017) tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

14/10/2017 14:22