Nội dung ảnh
APEC 2017: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Ngày 17/11/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017, chủ trì buổi thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với các Cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

17/11/2017 15:27
APEC 2017: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Ngày 17/11/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017, chủ trì buổi thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với các Cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

17/11/2017 15:27
APEC 2017: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Ngày 17/11/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017, chủ trì buổi thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với các Cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

17/11/2017 15:26
APEC 2017: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Ngày 17/11/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017, chủ trì buổi thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với các Cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

17/11/2017 15:25
APEC 2017: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Ngày 17/11/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017, chủ trì buổi thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với các Cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

17/11/2017 15:25
APEC 2017: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Ngày 17/11/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017, chủ trì buổi thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với các Cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

17/11/2017 15:24
APEC 2017: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Ngày 17/11/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017, chủ trì buổi thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với các Cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

17/11/2017 15:23
APEC 2017: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Ngày 17/11/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Chủ tịch SOM APEC 2017, chủ trì buổi thông báo kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với các Cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

17/11/2017 15:22
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày ảnh chào mừng thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Chào mừng thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với chủ đề "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung". Từ ngày 16-20/11/2017, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày 50 bức ảnh tiêu biểu về các sự kiện tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

17/11/2017 11:27
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày ảnh chào mừng thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Chào mừng thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với chủ đề "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung". Từ ngày 16-20/11/2017, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày 50 bức ảnh tiêu biểu về các sự kiện tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

17/11/2017 11:26
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày ảnh chào mừng thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Chào mừng thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với chủ đề "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung". Từ ngày 16-20/11/2017, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày 50 bức ảnh tiêu biểu về các sự kiện tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

17/11/2017 11:25
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày ảnh chào mừng thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Chào mừng thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với chủ đề "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung". Từ ngày 16-20/11/2017, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày 50 bức ảnh tiêu biểu về các sự kiện tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

17/11/2017 11:24