Nội dung ảnh
Thành phố Thái Nguyên Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (19/10/1962- 19/10/2017)

Tối 19/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Thành phố Thái Nguyên (19/10/1962- 19/10/2017) và nhận Huân chương Lao động hạng Nnhất, Cờ thi đua của Chính phủ, Quyết định công nhận Thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang - TTXVN

19/10/2017 22:35
Thành phố Thái Nguyên Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (19/10/1962- 19/10/2017)

Tối 19/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Thành phố Thái Nguyên (19/10/1962- 19/10/2017) và nhận Huân chương Lao động hạng Nnhất, Cờ thi đua của Chính phủ, Quyết định công nhận Thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang - TTXVN

19/10/2017 22:34
Thành phố Thái Nguyên Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (19/10/1962- 19/10/2017)

Tối 19/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Thành phố Thái Nguyên (19/10/1962- 19/10/2017) và nhận Huân chương Lao động hạng Nnhất, Cờ thi đua của Chính phủ, Quyết định công nhận Thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang - TTXVN

19/10/2017 22:33
Thành phố Thái Nguyên Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (19/10/1962- 19/10/2017)

Tối 19/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Thành phố Thái Nguyên (19/10/1962- 19/10/2017) và nhận Huân chương Lao động hạng Nnhất, Cờ thi đua của Chính phủ, Quyết định công nhận Thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang - TTXVN

19/10/2017 22:31
Thành phố Thái Nguyên Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (19/10/1962- 19/10/2017)

Tối 19/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Thành phố Thái Nguyên (19/10/1962- 19/10/2017) và nhận Huân chương Lao động hạng Nnhất, Cờ thi đua của Chính phủ, Quyết định công nhận Thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang - TTXVN

19/10/2017 22:30
Hậu Giang công nhận xã thứ 20 đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 19/10/2017, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công nhận xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đây là xã thứ 20 của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

19/10/2017 20:39
Hậu Giang công nhận xã thứ 20 đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 19/10/2017, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công nhận xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đây là xã thứ 20 của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

19/10/2017 20:38
Hậu Giang công nhận xã thứ 20 đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 19/10/2017, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công nhận xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đây là xã thứ 20 của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

19/10/2017 20:37
Hậu Giang công nhận xã thứ 20 đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 19/10/2017, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công nhận xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đây là xã thứ 20 của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

19/10/2017 20:36
Hải Dương: Nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Ngày 19/10/2017, tại thành phố Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để nghe và cho ý kiến về các nội dung: đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xem xét thông qua Nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp… Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

19/10/2017 11:16
Hải Dương: Nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Ngày 19/10/2017, tại thành phố Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để nghe và cho ý kiến về các nội dung: đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xem xét thông qua Nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp… Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

19/10/2017 11:16
Vĩnh Long tuyên dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2017

Ngày 16/10/2017, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Toàn tỉnh có trên 67.500 hộ nông dân đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương gần 3.900 hộ, cấp tỉnh gần 8.900 hộ. Đây là những hộ điển hình trong tổng số 102.800 hộ đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh các cấp do Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long phát động. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

16/10/2017 19:46