Nội dung ảnh
Vĩnh Long tuyên dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2017

Ngày 16/10/2017, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Toàn tỉnh có trên 67.500 hộ nông dân đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương gần 3.900 hộ, cấp tỉnh gần 8.900 hộ. Đây là những hộ điển hình trong tổng số 102.800 hộ đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh các cấp do Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long phát động. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

16/10/2017 19:46
Vĩnh Long tuyên dương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2017

Ngày 16/10/2017, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Toàn tỉnh có trên 67.500 hộ nông dân đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương gần 3.900 hộ, cấp tỉnh gần 8.900 hộ. Đây là những hộ điển hình trong tổng số 102.800 hộ đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh các cấp do Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long phát động. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

16/10/2017 19:45
Cà Mau đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn mới

Đến nay, tỉnh Cà Mau đã đầu tư, xây dựng được hơn 2.500 km đường giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỉnh sẽ xây dựng thêm khoảng 2.533 km đường trục xã, liên xã và hơn 2.238 km đường xóm, nhánh với tổng kinh phí đầu tư khoảng 4.600 tỷ đồng; nâng tổng chiều dài đường giao thông nông thôn các loại được xây dựng lên gần 7.000 km. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN

14/10/2017 20:43
Cà Mau đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn mới

Đến nay, tỉnh Cà Mau đã đầu tư, xây dựng được hơn 2.500 km đường giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỉnh sẽ xây dựng thêm khoảng 2.533 km đường trục xã, liên xã và hơn 2.238 km đường xóm, nhánh với tổng kinh phí đầu tư khoảng 4.600 tỷ đồng; nâng tổng chiều dài đường giao thông nông thôn các loại được xây dựng lên gần 7.000 km. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN

14/10/2017 20:42
Cà Mau đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn mới

Đến nay, tỉnh Cà Mau đã đầu tư, xây dựng được hơn 2.500 km đường giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỉnh sẽ xây dựng thêm khoảng 2.533 km đường trục xã, liên xã và hơn 2.238 km đường xóm, nhánh với tổng kinh phí đầu tư khoảng 4.600 tỷ đồng; nâng tổng chiều dài đường giao thông nông thôn các loại được xây dựng lên gần 7.000 km. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN

14/10/2017 20:42
Cà Mau đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn mới

Đến nay, tỉnh Cà Mau đã đầu tư, xây dựng được hơn 2.500 km đường giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỉnh sẽ xây dựng thêm khoảng 2.533 km đường trục xã, liên xã và hơn 2.238 km đường xóm, nhánh với tổng kinh phí đầu tư khoảng 4.600 tỷ đồng; nâng tổng chiều dài đường giao thông nông thôn các loại được xây dựng lên gần 7.000 km. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN

14/10/2017 20:41
Hải Phòng đầu tư hơn 21 nghìn tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Giai đoạn 2017 – 2020, thành phố Hải Phòng đầu tư hơn 21 nghìn tỷ đồng cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với mục tiêu: tăng trưởng GDP nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2,7% năm; giá trị trên một diện tích đất canh tác đạt hơn 100 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,8 - 2 lần so với năm 2015; 100% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 90% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. Năm 2017, Hải Phòng phấn đấu có thêm 25 xã về đích NTM, nâng tổng số xã NTM lên 74 xã, bằng 53% tổng số xã của toàn thành phố. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

09/10/2017 10:39
Hải Phòng đầu tư hơn 21 nghìn tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Giai đoạn 2017 – 2020, thành phố Hải Phòng đầu tư hơn 21 nghìn tỷ đồng cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với mục tiêu: tăng trưởng GDP nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2,7% năm; giá trị trên một diện tích đất canh tác đạt hơn 100 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,8 - 2 lần so với năm 2015; 100% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 90% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. Năm 2017, Hải Phòng phấn đấu có thêm 25 xã về đích NTM, nâng tổng số xã NTM lên 74 xã, bằng 53% tổng số xã của toàn thành phố. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

09/10/2017 10:37
Hải Phòng đầu tư hơn 21 nghìn tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Giai đoạn 2017 – 2020, thành phố Hải Phòng đầu tư hơn 21 nghìn tỷ đồng cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với mục tiêu: tăng trưởng GDP nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2,7% năm; giá trị trên một diện tích đất canh tác đạt hơn 100 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,8 - 2 lần so với năm 2015; 100% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 90% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. Năm 2017, Hải Phòng phấn đấu có thêm 25 xã về đích NTM, nâng tổng số xã NTM lên 74 xã, bằng 53% tổng số xã của toàn thành phố. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

09/10/2017 10:36
Hải Phòng đầu tư hơn 21 nghìn tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Giai đoạn 2017 – 2020, thành phố Hải Phòng đầu tư hơn 21 nghìn tỷ đồng cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với mục tiêu: tăng trưởng GDP nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2,7% năm; giá trị trên một diện tích đất canh tác đạt hơn 100 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,8 - 2 lần so với năm 2015; 100% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 90% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. Năm 2017, Hải Phòng phấn đấu có thêm 25 xã về đích NTM, nâng tổng số xã NTM lên 74 xã, bằng 53% tổng số xã của toàn thành phố. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

09/10/2017 10:35
Hải Phòng đầu tư hơn 21 nghìn tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Giai đoạn 2017 – 2020, thành phố Hải Phòng đầu tư hơn 21 nghìn tỷ đồng cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với mục tiêu: tăng trưởng GDP nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2,7% năm; giá trị trên một diện tích đất canh tác đạt hơn 100 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,8 - 2 lần so với năm 2015; 100% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 90% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. Năm 2017, Hải Phòng phấn đấu có thêm 25 xã về đích NTM, nâng tổng số xã NTM lên 74 xã, bằng 53% tổng số xã của toàn thành phố. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

09/10/2017 10:34
Hải Phòng đầu tư hơn 21 nghìn tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020

Giai đoạn 2017 – 2020, thành phố Hải Phòng đầu tư hơn 21 nghìn tỷ đồng cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với mục tiêu: tăng trưởng GDP nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2,7% năm; giá trị trên một diện tích đất canh tác đạt hơn 100 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,8 - 2 lần so với năm 2015; 100% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 90% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. Năm 2017, Hải Phòng phấn đấu có thêm 25 xã về đích NTM, nâng tổng số xã NTM lên 74 xã, bằng 53% tổng số xã của toàn thành phố. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

09/10/2017 10:33