Nội dung ảnh
Vĩnh Phúc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) như: Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kỹ thuật tiên tiến theo mô hình “Bệnh viện vệ tinh”, đề án 1816 giúp người bệnh không phải chuyển tuyến, giảm chi phí, giảm quá tải tuyến trung ương. Đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao y đức; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán Bảo hiểm Y tế. Thời gian qua, từ nguồn ngân sách của tỉnh và xã hội hóa, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có 1.000 giường bệnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo bước đột phá và làm chủ nhiều kỹ thuật cao về ngoại khoa, cận lâm sàng, cấp cứu phẫu thuật, hồi sức tích cực, tầm soát sàng lọc và điều trị hiệu quả lĩnh vực ung bướu, tim mạch, thận nhân tạo, quản lý an toàn người bệnh và thường xuyên tổ chức khám tầm soát ung thư và các bệnh về mắt tại cộng đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10/10/2017 17:21
Vĩnh Phúc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) như: Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kỹ thuật tiên tiến theo mô hình “Bệnh viện vệ tinh”, đề án 1816 giúp người bệnh không phải chuyển tuyến, giảm chi phí, giảm quá tải tuyến trung ương. Đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao y đức; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán Bảo hiểm Y tế. Thời gian qua, từ nguồn ngân sách của tỉnh và xã hội hóa, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có 1.000 giường bệnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo bước đột phá và làm chủ nhiều kỹ thuật cao về ngoại khoa, cận lâm sàng, cấp cứu phẫu thuật, hồi sức tích cực, tầm soát sàng lọc và điều trị hiệu quả lĩnh vực ung bướu, tim mạch, thận nhân tạo, quản lý an toàn người bệnh và thường xuyên tổ chức khám tầm soát ung thư và các bệnh về mắt tại cộng đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10/10/2017 17:20
Vĩnh Phúc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) như: Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kỹ thuật tiên tiến theo mô hình “Bệnh viện vệ tinh”, đề án 1816 giúp người bệnh không phải chuyển tuyến, giảm chi phí, giảm quá tải tuyến trung ương. Đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao y đức; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán Bảo hiểm Y tế. Thời gian qua, từ nguồn ngân sách của tỉnh và xã hội hóa, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có 1.000 giường bệnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo bước đột phá và làm chủ nhiều kỹ thuật cao về ngoại khoa, cận lâm sàng, cấp cứu phẫu thuật, hồi sức tích cực, tầm soát sàng lọc và điều trị hiệu quả lĩnh vực ung bướu, tim mạch, thận nhân tạo, quản lý an toàn người bệnh và thường xuyên tổ chức khám tầm soát ung thư và các bệnh về mắt tại cộng đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10/10/2017 17:18
Vĩnh Phúc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) như: Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kỹ thuật tiên tiến theo mô hình “Bệnh viện vệ tinh”, đề án 1816 giúp người bệnh không phải chuyển tuyến, giảm chi phí, giảm quá tải tuyến trung ương. Đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao y đức; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán Bảo hiểm Y tế. Thời gian qua, từ nguồn ngân sách của tỉnh và xã hội hóa, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có 1.000 giường bệnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo bước đột phá và làm chủ nhiều kỹ thuật cao về ngoại khoa, cận lâm sàng, cấp cứu phẫu thuật, hồi sức tích cực, tầm soát sàng lọc và điều trị hiệu quả lĩnh vực ung bướu, tim mạch, thận nhân tạo, quản lý an toàn người bệnh và thường xuyên tổ chức khám tầm soát ung thư và các bệnh về mắt tại cộng đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10/10/2017 17:18
Vĩnh Phúc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) như: Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kỹ thuật tiên tiến theo mô hình “Bệnh viện vệ tinh”, đề án 1816 giúp người bệnh không phải chuyển tuyến, giảm chi phí, giảm quá tải tuyến trung ương. Đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao y đức; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán Bảo hiểm Y tế. Thời gian qua, từ nguồn ngân sách của tỉnh và xã hội hóa, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có 1.000 giường bệnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo bước đột phá và làm chủ nhiều kỹ thuật cao về ngoại khoa, cận lâm sàng, cấp cứu phẫu thuật, hồi sức tích cực, tầm soát sàng lọc và điều trị hiệu quả lĩnh vực ung bướu, tim mạch, thận nhân tạo, quản lý an toàn người bệnh và thường xuyên tổ chức khám tầm soát ung thư và các bệnh về mắt tại cộng đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10/10/2017 17:17
Vĩnh Phúc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) như: Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kỹ thuật tiên tiến theo mô hình “Bệnh viện vệ tinh”, đề án 1816 giúp người bệnh không phải chuyển tuyến, giảm chi phí, giảm quá tải tuyến trung ương. Đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao y đức; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán Bảo hiểm Y tế. Thời gian qua, từ nguồn ngân sách của tỉnh và xã hội hóa, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có 1.000 giường bệnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo bước đột phá và làm chủ nhiều kỹ thuật cao về ngoại khoa, cận lâm sàng, cấp cứu phẫu thuật, hồi sức tích cực, tầm soát sàng lọc và điều trị hiệu quả lĩnh vực ung bướu, tim mạch, thận nhân tạo, quản lý an toàn người bệnh và thường xuyên tổ chức khám tầm soát ung thư và các bệnh về mắt tại cộng đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10/10/2017 17:16
Vĩnh Phúc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) như: Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kỹ thuật tiên tiến theo mô hình “Bệnh viện vệ tinh”, đề án 1816 giúp người bệnh không phải chuyển tuyến, giảm chi phí, giảm quá tải tuyến trung ương. Đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao y đức; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán Bảo hiểm Y tế. Thời gian qua, từ nguồn ngân sách của tỉnh và xã hội hóa, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có 1.000 giường bệnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo bước đột phá và làm chủ nhiều kỹ thuật cao về ngoại khoa, cận lâm sàng, cấp cứu phẫu thuật, hồi sức tích cực, tầm soát sàng lọc và điều trị hiệu quả lĩnh vực ung bướu, tim mạch, thận nhân tạo, quản lý an toàn người bệnh và thường xuyên tổ chức khám tầm soát ung thư và các bệnh về mắt tại cộng đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10/10/2017 17:15
Vĩnh Phúc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) như: Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kỹ thuật tiên tiến theo mô hình “Bệnh viện vệ tinh”, đề án 1816 giúp người bệnh không phải chuyển tuyến, giảm chi phí, giảm quá tải tuyến trung ương. Đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao y đức; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán Bảo hiểm Y tế. Thời gian qua, từ nguồn ngân sách của tỉnh và xã hội hóa, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có 1.000 giường bệnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo bước đột phá và làm chủ nhiều kỹ thuật cao về ngoại khoa, cận lâm sàng, cấp cứu phẫu thuật, hồi sức tích cực, tầm soát sàng lọc và điều trị hiệu quả lĩnh vực ung bướu, tim mạch, thận nhân tạo, quản lý an toàn người bệnh và thường xuyên tổ chức khám tầm soát ung thư và các bệnh về mắt tại cộng đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10/10/2017 17:14
Vĩnh Phúc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) như: Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kỹ thuật tiên tiến theo mô hình “Bệnh viện vệ tinh”, đề án 1816 giúp người bệnh không phải chuyển tuyến, giảm chi phí, giảm quá tải tuyến trung ương. Đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao y đức; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán Bảo hiểm Y tế. Thời gian qua, từ nguồn ngân sách của tỉnh và xã hội hóa, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có 1.000 giường bệnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo bước đột phá và làm chủ nhiều kỹ thuật cao về ngoại khoa, cận lâm sàng, cấp cứu phẫu thuật, hồi sức tích cực, tầm soát sàng lọc và điều trị hiệu quả lĩnh vực ung bướu, tim mạch, thận nhân tạo, quản lý an toàn người bệnh và thường xuyên tổ chức khám tầm soát ung thư và các bệnh về mắt tại cộng đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10/10/2017 17:13
Vĩnh Phúc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) như: Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kỹ thuật tiên tiến theo mô hình “Bệnh viện vệ tinh”, đề án 1816 giúp người bệnh không phải chuyển tuyến, giảm chi phí, giảm quá tải tuyến trung ương. Đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao y đức; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán Bảo hiểm Y tế. Thời gian qua, từ nguồn ngân sách của tỉnh và xã hội hóa, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có 1.000 giường bệnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo bước đột phá và làm chủ nhiều kỹ thuật cao về ngoại khoa, cận lâm sàng, cấp cứu phẫu thuật, hồi sức tích cực, tầm soát sàng lọc và điều trị hiệu quả lĩnh vực ung bướu, tim mạch, thận nhân tạo, quản lý an toàn người bệnh và thường xuyên tổ chức khám tầm soát ung thư và các bệnh về mắt tại cộng đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10/10/2017 17:12
Vĩnh Phúc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) như: Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kỹ thuật tiên tiến theo mô hình “Bệnh viện vệ tinh”, đề án 1816 giúp người bệnh không phải chuyển tuyến, giảm chi phí, giảm quá tải tuyến trung ương. Đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao y đức; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán Bảo hiểm Y tế. Thời gian qua, từ nguồn ngân sách của tỉnh và xã hội hóa, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có 1.000 giường bệnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo bước đột phá và làm chủ nhiều kỹ thuật cao về ngoại khoa, cận lâm sàng, cấp cứu phẫu thuật, hồi sức tích cực, tầm soát sàng lọc và điều trị hiệu quả lĩnh vực ung bướu, tim mạch, thận nhân tạo, quản lý an toàn người bệnh và thường xuyên tổ chức khám tầm soát ung thư và các bệnh về mắt tại cộng đồng. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10/10/2017 17:11
Hiệu quả từ mô hình bệnh viện vệ tinh tại bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc

Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc là bệnh viện vệ tinh tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành của Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiện có 420 giường đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao cho người dân. 7 năm qua, bệnh viện tập trung đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực: Hỗ trợ sinh sản, ngoại sản, giảm đau trong đẻ, sản phụ khoa tầm soát sàng lọc ung thư, gây mê hồi sức sơ sinh, ngoại nhi, can thiệp tim mạch nhi, điều trị các bệnh lý phức tạp cho bệnh nhi, nuôi dưỡng và cứu sống nhiều trẻ sơ sinh 28 tuần tuổi nặng dưới 800 gram; giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10/10/2017 11:27