Nội dung ảnh
Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng và phát triển phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm giúp người dân tiếp cận, sử dụng thông tin, nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực. Ảnh: Bùi Đức Hiếu - TTXVN

06/12/2017 15:14
Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng và phát triển phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm giúp người dân tiếp cận, sử dụng thông tin, nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực. Ảnh: Bùi Đức Hiếu - TTXVN

06/12/2017 15:14
Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng và phát triển phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm giúp người dân tiếp cận, sử dụng thông tin, nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực. Ảnh: Bùi Đức Hiếu - TTXVN

06/12/2017 15:13
Biển đảo Việt Nam: PV Drilling phấn đấu trở thành nhà thầu khoan có uy tín trên thế giới

Trải qua hơn 10 năm phát triển, Tổng công ty Khoan và Dịch vụ dầu khí - PV Drilling (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) nhanh chóng mở rộng lĩnh vực hoạt động: dịch vụ khoan dầu khí, cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn, giếng khoan dầu khí, kiểm tra đường ống dẫn dầu,… và nhiều dịch vụ khác có liên quan đến công nghiệp dầu khí. PV Drilling hiện là một trong những nhà cung cấp hàng đầu có đủ năng lực về thiết bị, để có thể đảm nhận những dịch vụ xử lý tràn dầu cấp độ từ 1 đến 3; vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh, vừa góp phần bảo vệ môi trường biển Việt Nam. PV Drilling đã và đang tham gia vào hầu hết các dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam cũng như dần phát triển ra thị trường thế giới. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

01/12/2017 15:46
Biển đảo Việt Nam: PV Drilling phấn đấu trở thành nhà thầu khoan có uy tín trên thế giới

Trải qua hơn 10 năm phát triển, Tổng công ty Khoan và Dịch vụ dầu khí - PV Drilling (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) nhanh chóng mở rộng lĩnh vực hoạt động: dịch vụ khoan dầu khí, cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn, giếng khoan dầu khí, kiểm tra đường ống dẫn dầu,… và nhiều dịch vụ khác có liên quan đến công nghiệp dầu khí. PV Drilling hiện là một trong những nhà cung cấp hàng đầu có đủ năng lực về thiết bị, để có thể đảm nhận những dịch vụ xử lý tràn dầu cấp độ từ 1 đến 3; vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh, vừa góp phần bảo vệ môi trường biển Việt Nam. PV Drilling đã và đang tham gia vào hầu hết các dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam cũng như dần phát triển ra thị trường thế giới. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

01/12/2017 15:45
Biển đảo Việt Nam: PV Drilling phấn đấu trở thành nhà thầu khoan có uy tín trên thế giới

Trải qua hơn 10 năm phát triển, Tổng công ty Khoan và Dịch vụ dầu khí - PV Drilling (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) nhanh chóng mở rộng lĩnh vực hoạt động: dịch vụ khoan dầu khí, cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn, giếng khoan dầu khí, kiểm tra đường ống dẫn dầu,… và nhiều dịch vụ khác có liên quan đến công nghiệp dầu khí. PV Drilling hiện là một trong những nhà cung cấp hàng đầu có đủ năng lực về thiết bị, để có thể đảm nhận những dịch vụ xử lý tràn dầu cấp độ từ 1 đến 3; vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh, vừa góp phần bảo vệ môi trường biển Việt Nam. PV Drilling đã và đang tham gia vào hầu hết các dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam cũng như dần phát triển ra thị trường thế giới. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

01/12/2017 15:45
Biển đảo Việt Nam: PV Drilling phấn đấu trở thành nhà thầu khoan có uy tín trên thế giới

Trải qua hơn 10 năm phát triển, Tổng công ty Khoan và Dịch vụ dầu khí - PV Drilling (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) nhanh chóng mở rộng lĩnh vực hoạt động: dịch vụ khoan dầu khí, cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn, giếng khoan dầu khí, kiểm tra đường ống dẫn dầu,… và nhiều dịch vụ khác có liên quan đến công nghiệp dầu khí. PV Drilling hiện là một trong những nhà cung cấp hàng đầu có đủ năng lực về thiết bị, để có thể đảm nhận những dịch vụ xử lý tràn dầu cấp độ từ 1 đến 3; vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh, vừa góp phần bảo vệ môi trường biển Việt Nam. PV Drilling đã và đang tham gia vào hầu hết các dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam cũng như dần phát triển ra thị trường thế giới. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

01/12/2017 15:45
Đại học Đà Lạt: Kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11/2017, trường Đại học Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và trao bằng Tiến sỹ danh dự cho ông Hwang Kyo Ahn, nguyên Thủ tướng, nguyên Quyền Tổng thống Hàn Quốc, Thị trưởng thành phố Seoul. Ông Hwang Kyo Ahn đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của trường Đại học Đà Lạt như: giúp đỡ thành lập Trung tâm Luật Hàn Quốc, hỗ trợ nhà trường thực hiện dự án phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân, dự án tăng cường thiết bị phòng thí nghiệm, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học, dự án bảo tàng và xuất bản sách giới thiệu các loài côn trùng tại Việt Nam… Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

20/11/2017 15:19
Đại học Đà Lạt: Kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11/2017, trường Đại học Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và trao bằng Tiến sỹ danh dự cho ông Hwang Kyo Ahn, nguyên Thủ tướng, nguyên Quyền Tổng thống Hàn Quốc, Thị trưởng thành phố Seoul. Ông Hwang Kyo Ahn đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của trường Đại học Đà Lạt như: giúp đỡ thành lập Trung tâm Luật Hàn Quốc, hỗ trợ nhà trường thực hiện dự án phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân, dự án tăng cường thiết bị phòng thí nghiệm, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học, dự án bảo tàng và xuất bản sách giới thiệu các loài côn trùng tại Việt Nam… Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

20/11/2017 15:18
Đại học Đà Lạt: Kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11/2017, trường Đại học Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và trao bằng Tiến sỹ danh dự cho ông Hwang Kyo Ahn, nguyên Thủ tướng, nguyên Quyền Tổng thống Hàn Quốc, Thị trưởng thành phố Seoul. Ông Hwang Kyo Ahn đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của trường Đại học Đà Lạt như: giúp đỡ thành lập Trung tâm Luật Hàn Quốc, hỗ trợ nhà trường thực hiện dự án phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân, dự án tăng cường thiết bị phòng thí nghiệm, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học, dự án bảo tàng và xuất bản sách giới thiệu các loài côn trùng tại Việt Nam… Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

20/11/2017 15:18
Đại học Đà Lạt: Kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11/2017, trường Đại học Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và trao bằng Tiến sỹ danh dự cho ông Hwang Kyo Ahn, nguyên Thủ tướng, nguyên Quyền Tổng thống Hàn Quốc, Thị trưởng thành phố Seoul. Ông Hwang Kyo Ahn đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của trường Đại học Đà Lạt như: giúp đỡ thành lập Trung tâm Luật Hàn Quốc, hỗ trợ nhà trường thực hiện dự án phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân, dự án tăng cường thiết bị phòng thí nghiệm, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học, dự án bảo tàng và xuất bản sách giới thiệu các loài côn trùng tại Việt Nam… Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

20/11/2017 15:17
Cần Thơ: Tiếp Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Đào Anh Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Carel Richter, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực: Đào tạo nguồn nhân lực, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quản lý nguồn nước... Đặc biệt, Hà Lan sẽ tăng cường hỗ trợ về tài chính dưới nhiều hình thức đa dạng hơn cho phía Việt Nam nói chung, Cần Thơ nói riêng. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

15/11/2017 15:29