Nội dung ảnh
Biển đảo Việt Nam: Tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo

Ngày 19/10/2017, tại thành phố Huế, Đoàn khảo sát liên ngành của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền về biển đảo. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

19/10/2017 15:30
Biển đảo Việt Nam: Tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo

Ngày 19/10/2017, tại thành phố Huế, Đoàn khảo sát liên ngành của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền về biển đảo. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

19/10/2017 15:30
Biển đảo Việt Nam: Tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo

Ngày 19/10/2017, tại thành phố Huế, Đoàn khảo sát liên ngành của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền về biển đảo. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

19/10/2017 15:23
Biển đảo Việt Nam: Tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo

Ngày 19/10/2017, tại thành phố Huế, Đoàn khảo sát liên ngành của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền về biển đảo. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

19/10/2017 15:22
Biển đảo Việt Nam: Lan tỏa tình yêu Hoàng Sa, Trường Sa tại CHLB Đức

Tối 18/10/2017, tại Berlin (CHLB Đức), Câu lạc bộ Biển đảo tại CHLB Đức tổ chức chương trình giao lưu hướng về biển đảo quê hương, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: triển lãm bản đồ, tranh ảnh về Hoàng Sa - Trường Sa, giao lưu văn nghệ, thảo luận các sáng kiến và quyên góp ủng hộ quân và dân đang sống và làm nhiệm vụ tại các đảo. Ảnh: Phạm Văn Thắng - Phóng viên TTXVN tại Đức

19/10/2017 15:05
Biển đảo Việt Nam: Lan tỏa tình yêu Hoàng Sa, Trường Sa tại CHLB Đức

Tối 18/10/2017, tại Berlin (CHLB Đức), Câu lạc bộ Biển đảo tại CHLB Đức tổ chức chương trình giao lưu hướng về biển đảo quê hương, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: triển lãm bản đồ, tranh ảnh về Hoàng Sa - Trường Sa, giao lưu văn nghệ, thảo luận các sáng kiến và quyên góp ủng hộ quân và dân đang sống và làm nhiệm vụ tại các đảo. Ảnh: Phạm Văn Thắng - Phóng viên TTXVN tại Đức

19/10/2017 15:04
Biển đảo Việt Nam: Mang nguồn sáng cho Lý Sơn chuyển mình

Hệ thống cáp điện ngầm 22kV từ đất liền xuyên biển mang điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014 đã tạo cú hích cho sự chuyển mình mạnh mẽ của huyện đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Ngãi. Từ khi có điện lưới quốc gia, dịch vụ - du lịch của huyện đã được chú trọng và đưa lên hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế, thay cho ngư nghiệp vốn là mũi nhọn kinh tế trước đây. Đến nay, số lao động tham gia lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng hơn 290 hộ so với cùng kỳ năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 38%. 100% số hộ dân trên đảo đã có điện lưới quốc gia sử dụng 24/24 giờ, thay cho 5 giờ/ngày trước đây. Bên cạnh tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, việc đưa điện lưới quốc gia ra đảo còn là công trình tri ân các thế hệ người dân Lý Sơn đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

19/10/2017 09:21
Biển đảo Việt Nam: Mang nguồn sáng cho Lý Sơn chuyển mình

Hệ thống cáp điện ngầm 22kV từ đất liền xuyên biển mang điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014 đã tạo cú hích cho sự chuyển mình mạnh mẽ của huyện đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Ngãi. Từ khi có điện lưới quốc gia, dịch vụ - du lịch của huyện đã được chú trọng và đưa lên hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế, thay cho ngư nghiệp vốn là mũi nhọn kinh tế trước đây. Đến nay, số lao động tham gia lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng hơn 290 hộ so với cùng kỳ năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 38%. 100% số hộ dân trên đảo đã có điện lưới quốc gia sử dụng 24/24 giờ, thay cho 5 giờ/ngày trước đây. Bên cạnh tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, việc đưa điện lưới quốc gia ra đảo còn là công trình tri ân các thế hệ người dân Lý Sơn đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

19/10/2017 09:21
Biển đảo Việt Nam: Mang nguồn sáng cho Lý Sơn chuyển mình

Hệ thống cáp điện ngầm 22kV từ đất liền xuyên biển mang điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014 đã tạo cú hích cho sự chuyển mình mạnh mẽ của huyện đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Ngãi. Từ khi có điện lưới quốc gia, dịch vụ - du lịch của huyện đã được chú trọng và đưa lên hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế, thay cho ngư nghiệp vốn là mũi nhọn kinh tế trước đây. Đến nay, số lao động tham gia lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng hơn 290 hộ so với cùng kỳ năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 38%. 100% số hộ dân trên đảo đã có điện lưới quốc gia sử dụng 24/24 giờ, thay cho 5 giờ/ngày trước đây. Bên cạnh tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, việc đưa điện lưới quốc gia ra đảo còn là công trình tri ân các thế hệ người dân Lý Sơn đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

19/10/2017 09:20
Biển đảo Việt Nam: Mang nguồn sáng cho Lý Sơn chuyển mình

Hệ thống cáp điện ngầm 22kV từ đất liền xuyên biển mang điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014 đã tạo cú hích cho sự chuyển mình mạnh mẽ của huyện đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Ngãi. Từ khi có điện lưới quốc gia, dịch vụ - du lịch của huyện đã được chú trọng và đưa lên hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế, thay cho ngư nghiệp vốn là mũi nhọn kinh tế trước đây. Đến nay, số lao động tham gia lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng hơn 290 hộ so với cùng kỳ năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 38%. 100% số hộ dân trên đảo đã có điện lưới quốc gia sử dụng 24/24 giờ, thay cho 5 giờ/ngày trước đây. Bên cạnh tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, việc đưa điện lưới quốc gia ra đảo còn là công trình tri ân các thế hệ người dân Lý Sơn đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

19/10/2017 09:20
Biển đảo Việt Nam: Mang nguồn sáng cho Lý Sơn chuyển mình

Hệ thống cáp điện ngầm 22kV từ đất liền xuyên biển mang điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014 đã tạo cú hích cho sự chuyển mình mạnh mẽ của huyện đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Ngãi. Từ khi có điện lưới quốc gia, dịch vụ - du lịch của huyện đã được chú trọng và đưa lên hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế, thay cho ngư nghiệp vốn là mũi nhọn kinh tế trước đây. Đến nay, số lao động tham gia lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng hơn 290 hộ so với cùng kỳ năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 38%. 100% số hộ dân trên đảo đã có điện lưới quốc gia sử dụng 24/24 giờ, thay cho 5 giờ/ngày trước đây. Bên cạnh tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, việc đưa điện lưới quốc gia ra đảo còn là công trình tri ân các thế hệ người dân Lý Sơn đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

19/10/2017 09:19
Biển đảo Việt Nam: Mang nguồn sáng cho Lý Sơn chuyển mình

Hệ thống cáp điện ngầm 22kV từ đất liền xuyên biển mang điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014 đã tạo cú hích cho sự chuyển mình mạnh mẽ của huyện đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Ngãi. Từ khi có điện lưới quốc gia, dịch vụ - du lịch của huyện đã được chú trọng và đưa lên hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế, thay cho ngư nghiệp vốn là mũi nhọn kinh tế trước đây. Đến nay, số lao động tham gia lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng hơn 290 hộ so với cùng kỳ năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 38%. 100% số hộ dân trên đảo đã có điện lưới quốc gia sử dụng 24/24 giờ, thay cho 5 giờ/ngày trước đây. Bên cạnh tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, việc đưa điện lưới quốc gia ra đảo còn là công trình tri ân các thế hệ người dân Lý Sơn đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

19/10/2017 09:18