Nội dung ảnh
Thi đua yêu nước: Người suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

[04/06/2018 09:34:24] Ông Trương Thành Tấn (sinh năm 1943), quê xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông là điển hình trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại tỉnh Tiền Giang. Trong 4 năm qua, ông Tấn đã vận động quyên góp được trên 160 triệu đồng (trong đó riêng ông góp trên 100 triệu đồng) để cất 4 căn nhà tặng các đối tượng chính sách, đồng đội cũ gặp khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, mỗi năm ông còn góp từ 5 đến 7 triệu đồng để tặng quà cho các đối tượng neo đơn, cơ nhỡ. Với những thành tích trên, ông Trương Thành Tấn vinh dự là 1 trong 70 cá nhân điển hình sẽ được tuyên dương tại Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong ảnh: Ông Trương Thành Tấn chăm sóc vườn cây cảnh. Ảnh: Minh Trí - TTXVN.

04/06/2018 09:34
Thi đua yêu nước: Người suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

[04/06/2018 09:33:36] Ông Trương Thành Tấn (sinh năm 1943), quê xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông là điển hình trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại tỉnh Tiền Giang. Trong 4 năm qua, ông Tấn đã vận động quyên góp được trên 160 triệu đồng (trong đó riêng ông góp trên 100 triệu đồng) để cất 4 căn nhà tặng các đối tượng chính sách, đồng đội cũ gặp khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, mỗi năm ông còn góp từ 5 đến 7 triệu đồng để tặng quà cho các đối tượng neo đơn, cơ nhỡ. Với những thành tích trên, ông Trương Thành Tấn vinh dự là 1 trong 70 cá nhân điển hình sẽ được tuyên dương tại Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong ảnh: Ông Trương Thành Tấn chăm sóc vườn cây cảnh. Ảnh: Minh Trí - TTXVN.

04/06/2018 09:33
Thi đua yêu nước: Người suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

[04/06/2018 09:32:46] Ông Trương Thành Tấn (sinh năm 1943), quê xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông là điển hình trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại tỉnh Tiền Giang. Trong 4 năm qua, ông Tấn đã vận động quyên góp được trên 160 triệu đồng (trong đó riêng ông góp trên 100 triệu đồng) để cất 4 căn nhà tặng các đối tượng chính sách, đồng đội cũ gặp khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, mỗi năm ông còn góp từ 5 đến 7 triệu đồng để tặng quà cho các đối tượng neo đơn, cơ nhỡ. Với những thành tích trên, ông Trương Thành Tấn vinh dự là 1 trong 70 cá nhân điển hình sẽ được tuyên dương tại Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong ảnh : Ông Trương Thành Tấn chăm sóc vườn cây cảnh. Ảnh: Minh Trí - TTXVN.

04/06/2018 09:32
Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018

Ngày 30/5/2018, tại Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018; sơ kết 2 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; gặp mặt, tôn vinh các gương điển hinh tiên tiến. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

30/05/2018 20:24
Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018

Ngày 30/5/2018, tại Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018; sơ kết 2 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; gặp mặt, tôn vinh các gương điển hinh tiên tiến. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

30/05/2018 20:23
Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018

Ngày 30/5/2018, tại Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018; sơ kết 2 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; gặp mặt, tôn vinh các gương điển hinh tiên tiến. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

30/05/2018 20:22
Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018

Ngày 30/5/2018, tại Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018; sơ kết 2 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; gặp mặt, tôn vinh các gương điển hinh tiên tiến. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

30/05/2018 20:22
Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018

Ngày 30/5/2018, tại Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018; sơ kết 2 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; gặp mặt, tôn vinh các gương điển hinh tiên tiến. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

30/05/2018 20:21
Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018

Ngày 30/5/2018, tại Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018; sơ kết 2 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; gặp mặt, tôn vinh các gương điển hinh tiên tiến. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

30/05/2018 20:21
Công đoàn Y tế Việt Nam sơ kết 5 năm triển khai chương trình 295/CTR – CĐYT về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng 30/5/2018, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai chương trình 295/CTR – CĐYT về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động ngành y tế giai đoạn 2013 – 2018. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

30/05/2018 12:36
Công đoàn Y tế Việt Nam sơ kết 5 năm triển khai chương trình 295/CTR – CĐYT về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng 30/5/2018, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai chương trình 295/CTR – CĐYT về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động ngành y tế giai đoạn 2013 – 2018. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

30/05/2018 12:35
Công đoàn Y tế Việt Nam sơ kết 5 năm triển khai chương trình 295/CTR – CĐYT về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng 30/5/2018, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai chương trình 295/CTR – CĐYT về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động ngành y tế giai đoạn 2013 – 2018. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

30/05/2018 12:35