Dự báo chi tiết các vùng đêm 12/2 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, sau có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía Nam 26 - 29 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.