Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.