Thông tấn xã Việt Nam

Ngoại giao

 • Trong ảnh: Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo và Phu nhân đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Trong ảnh: Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo và Phu nhân đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang - TXVN

 • Bà Iriana Joko Widodo, Phu nhân Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo viết sổ lưu niệm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Trong ảnh: Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo và Phu nhân đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Trong ảnh: Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo và Phu nhân đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Dương Giang - TXVN

 • Trong ảnh: Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo và Phu nhân đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Trong ảnh: Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo và Phu nhân đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang - TXVN

 • Trong ảnh: Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo và Phu nhân đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang - TXVN

 • Trong ảnh: Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo và Phu nhân đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 • Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 12/9/2018, tại Hà Nội, Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo và Phu nhân đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới