Thông tấn xã Việt Nam

Chính trị (nói chung)

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Chú Thích ảnh:

[18/06/2019 14:43:03] Chiều 18/6/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng vói biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới