Thông tấn xã Việt Nam

Chính trị (nói chung)

  • Trong ảnh: Phó Giám đốc Sở Bộ Thông tin và truyền thông Từ Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

  • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 12/6/2019, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện hướng dẫn thực hiện Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới