Thông tấn xã Việt Nam

Chính trị (nói chung)

  • Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Chú Thích ảnh:

[14/08/2019 16:58:17] Ngày 14/8/2019, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới