Thông tấn xã Việt Nam

Du lịch

  • Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

  • Trong ảnh: Tiến sĩ Ngô Quang Láng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 12/7/2019, tại An giang diễn ra Hội thảo Khoa học “Vùng đất Tri Tôn 180 năm hình thành và phát triển” nhằm bổ sung thêm cứ liệu lịch sử quan trọng để một lần nữa xác lập chủ quyền quốc gia trong tiến trình mở cõi phương Nam. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới