Thông tấn xã Việt Nam

Du lịch

  • Trong ảnh: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước chúc mừng. Ảnh: K GỬIH –TTXVN

  • Trong ảnh: Hình ảnh về hiện trạng di tích khảo cổ Bãi Tiên. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

  • Trong ảnh: Di tích khảo cổ Bãi Tiên. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

  • Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 18/6/2019, tại Nhà Giao tế, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích khảo cổ quốc gia Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2 và Di tích khảo cổ cấp tỉnh Bãi Tiên. Di tích Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2 hiện nay nằm trên địa bàn xã Lộc Tấn được phát hiện vào năm 1999 và khai quật vào năm 2000. Còn di tích Bãi Tiên cũng là di tích khảo cổ có đặc điểm riêng và lạ được phát hiện trên địa bàn xã Lộc An được các nhà khoa học phát hiện vào cuối năm 2007./. Ảnh: K GỬIH –TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới