Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Nông dân thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến (Thanh Hà, Hải Dương) gieo cấy lúa xuân. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

  • Trong ảnh: Nông dân thôn Du Tái, xã Tiền Tiến (Thanh Hà, Hải Dương) làm đất. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

  • Trong ảnh: Nông dân cấy lúa xuân trên cánh đồng thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[11/02/2019 14:21:03] Nông dân Hải Dương đang khẩn trương ra đồng làm đất, gieo cấy lúa xuân để kịp khung thời vụ trước 28/2. Năm nay, trời ấm, mạ sinh trưởng nhanh. Việc lấy nước đổ ải được các địa phương tích cực, chủ động nên đến thời điểm này đã có 52.000ha có nước, đạt 90% kế hoạch. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới