Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Nhiều diện tích sản xuất lúa ở huyện Thuận Nam phải ngưng sản xuất do thiếu nước tưới. Ảnh: Công Thử - TTXVN

  • Nhiều diện tích sản xuất lúa ở huyện Thuận Nam phải ngưng sản xuất do thiếu nước tưới. Ảnh: Công Thử - TTXVN

  • Nhiều diện tích sản xuất lúa ở huyện Thuận Nam phải ngưng sản xuất do thiếu nước tưới. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Do không chủ động được nước tưới, vụ Hè Thu 2019, hơn 1.500 ha đất sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương của tỉnh Ninh Thuận phải ngưng sản xuất, thậm chí cũng không thể chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng, nhiều nhất là ở huyện Thuận Nam với hơn 1.200 ha. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới