Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc với Thành phố Hà Nội và một số địa phương

  • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
[23/04/2019 14:51:56] Chiều 23/4/2019, tại Hà Nội, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc với Thành phố Hà Nội và một số địa phương. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng tiểu ban phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN