Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Hội nghị điển hình "Dân vận khéo" của quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, giai đoạn 2013-2018

 • Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Trong ảnh: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
 • Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Sáng 11/10/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, giai đoạn 2013-2018. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN