WEF ASEAN 2018: Khai mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bên trái) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bên trái) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên trái) trước Lễ khai mạc Phiên toàn thể WEF ASEAN 2018. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên trái) trước Lễ khai mạc Phiên toàn thể WEF ASEAN 2018. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên trái) trước Lễ khai mạc Phiên toàn thể WEF ASEAN 2018. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên trái) trước Lễ khai mạc Phiên toàn thể WEF ASEAN 2018. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab và các Trưởng đoàn trước Lễ khai mạc Phiên toàn thể WEF ASEAN 2018. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab và các Trưởng đoàn trước Lễ khai mạc Phiên toàn thể WEF ASEAN 2018. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab và các Trưởng đoàn trước Lễ khai mạc Phiên toàn thể WEF ASEAN 2018. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab và các Trưởng đoàn trước Lễ khai mạc Phiên toàn thể WEF ASEAN 2018. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Trưởng đoàn ASEAN và đại biểu dự WEF ASEAN 2018 tham quan Góc quảng bá các nước ASEAN. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Trưởng đoàn ASEAN và đại biểu dự WEF ASEAN 2018 tham quan Góc quảng bá các nước ASEAN. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Trưởng đoàn ASEAN và đại biểu dự WEF ASEAN 2018 tham quan Góc quảng bá các nước ASEAN. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Trưởng đoàn ASEAN và đại biểu dự WEF ASEAN 2018 tham quan Góc quảng bá các nước ASEAN. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Trưởng đoàn ASEAN và đại biểu dự WEF ASEAN 2018 tham quan Góc quảng bá các nước ASEAN. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Trưởng đoàn ASEAN và đại biểu dự WEF ASEAN 2018 tham quan Góc quảng bá các nước ASEAN. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Trưởng đoàn ASEAN và đại biểu dự WEF ASEAN 2018 tham quan Góc quảng bá các nước ASEAN. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Trưởng đoàn ASEAN và đại biểu dự WEF ASEAN 2018 tham quan Góc quảng bá các nước ASEAN. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Trưởng đoàn ASEAN và đại biểu dự WEF ASEAN 2018 tham quan Góc quảng bá các nước ASEAN. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Trưởng đoàn ASEAN và đại biểu dự WEF ASEAN 2018 tham quan Góc quảng bá các nước ASEAN. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Trưởng đoàn ASEAN và đại biểu dự WEF ASEAN 2018 tham quan Góc quảng bá các nước ASEAN. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Trưởng đoàn ASEAN và đại biểu dự WEF ASEAN 2018 tham quan Góc quảng bá các nước ASEAN. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Phó Thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Phó Thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bên trái) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bên trái) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Cố vấn Nhà nước Myanmar, Bà Aung San Suu Kyi đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Cố vấn Nhà nước Myanmar, Bà Aung San Suu Kyi đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Sáng 12/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) khai mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018). Hội nghị có chủ đề: "ASEAN Thời đại 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0", với sự tham dự của 9 lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và hơn 90 nhân vật đại diện cho tất cả các quốc gia ASEAN cùng hơn 900 đại biểu đến từ 43 quốc gia, đại diện cho các doanh nghiệp, khu vực tư nhân, các tổ chức khoa học, nghệ thuật, xã hội dân sự, truyền thông và quốc tế. Hội nghị tập trung vào những vấn đề quan trọng của khu vực và trên thế giới dưới 3 chủ điểm chính: Quản trị khu vực và toàn cầu; Nền kinh tế và kinh doanh năng động; An sinh xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN