WEF ASEAN 2018: Bế mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018

 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Ca sĩ, nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý cùng dàn nhạc biểu diễn tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Ca sĩ, nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý cùng dàn nhạc biểu diễn tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Ca sĩ, nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý cùng dàn nhạc biểu diễn tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Ca sĩ, nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý cùng dàn nhạc biểu diễn tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Kevin Sneader (bên phải), Giám đốc Hãng tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey & Company, Inc. phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Ông Kevin Sneader (bên phải), Giám đốc Hãng tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey & Company, Inc. phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
 • Trong ảnh: Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (giữa) phát biểu tham luận tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
  Trong ảnh: Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (giữa) phát biểu tham luận tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Chiều 13/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) chính thức bế mạc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và phát biểu. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN