Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN giai đoạn 2013 - 2018”

 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành Phiên họp thứ 36. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành Phiên họp thứ 36. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Chiều 13/8/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 36 với việc tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018”. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN