Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào

 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Sáng 13/9/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith sang thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN