• Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung với Ban cán sự Đảng và cán bộ chủ chốt Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung với Ban cán sự Đảng và cán bộ chủ chốt Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung với Ban cán sự Đảng và cán bộ chủ chốt Bộ Công thương. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung với Ban cán sự Đảng và cán bộ chủ chốt Bộ Công thương. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban cán sự Đảng và cán bộ chủ chốt Bộ Công thương. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban cán sự Đảng và cán bộ chủ chốt Bộ Công thương. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban cán sự Đảng và cán bộ chủ chốtt Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban cán sự Đảng và cán bộ chủ chốtt Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làn việc với Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN
Sáng 11/7/2018, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Ban cán sự Đảng và cán bộ chủ chốt Bộ Công thương. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nước

Tin mới

TTXVN