Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ phát động Quốc gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Yên Bái

 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng 200 suất quà cho đồng bào nghèo, khó khăn của huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng 200 suất quà cho đồng bào nghèo, khó khăn của huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia Tết trồng cây. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia Tết trồng cây. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đại biểu dự Tết trồng cây. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đại biểu dự Tết trồng cây. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia Tết trồng cây. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia Tết trồng cây. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng 200 suất quà cho đồng bào nghèo, khó khăn của huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng 200 suất quà cho đồng bào nghèo, khó khăn của huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng 200 suất quà cho đồng bào nghèo, khó khăn của huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng 200 suất quà cho đồng bào nghèo, khó khăn của huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ phát động tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ phát động tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ phát động tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ phát động tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ phát động tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ phát động tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Sáng 10/2/2019 ( 6 Tết ),tại tỉnh Yên Bái, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ phát động Quốc gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019. Tham dự Lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu và đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN