Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Lễ đón nhận Huân chương Sao vàng cho Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989

 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn Huân chương Sao vàng của Chủ tịch nước lên Cờ truyền thống của Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn Huân chương Sao vàng của Chủ tịch nước lên Cờ truyền thống của Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao Huân chương Sao vàng của Chủ tịch nước cho Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao Huân chương Sao vàng của Chủ tịch nước cho Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao Huân chương Sao vàng của Chủ tịch nước cho Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao Huân chương Sao vàng của Chủ tịch nước cho Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Dương Giang- TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Dương Giang- TTXVN
 • Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Dương Giang- TTXVN
  Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ. Ảnh: Dương Giang- TTXVN
Sáng 12/7/2019, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự Lễ đón nhận Huân chương Sao vàng cho Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989 do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN