Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân xem Triển lãm tranh ảnh với chủ đề “Cảm xúc nước Nga” và Triển lãm ảnh giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm ảnh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm ảnh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng bức tranh “em bé ôm gà” cho Thủ tướng Dmitri Medvedev. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng bức tranh “em bé ôm gà” cho Thủ tướng Dmitri Medvedev. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng bức tranh “em bé ôm gà” cho Thủ tướng Dmitri Medvedev. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng bức tranh “em bé ôm gà” cho Thủ tướng Dmitri Medvedev. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân xem tranh Đông Hồ, xem quá trình nghệ nhân in bức tranh “em bé ôm gà”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân xem tranh Đông Hồ, xem quá trình nghệ nhân in bức tranh “em bé ôm gà”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân xem tranh Đông Hồ, xem quá trình nghệ nhân in bức tranh “em bé ôm gà”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân xem tranh Đông Hồ, xem quá trình nghệ nhân in bức tranh “em bé ôm gà”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân xem tranh Đông Hồ, xem quá trình nghệ nhân in bức tranh “em bé ôm gà”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân xem tranh Đông Hồ, xem quá trình nghệ nhân in bức tranh “em bé ôm gà”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân xem tranh Đông Hồ, xem quá trình nghệ nhân in bức tranh “em bé ôm gà”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân xem tranh Đông Hồ, xem quá trình nghệ nhân in bức tranh “em bé ôm gà”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân xem tranh Đông Hồ, xem quá trình nghệ nhân in bức tranh “em bé ôm gà”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân xem tranh Đông Hồ, xem quá trình nghệ nhân in bức tranh “em bé ôm gà”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm ảnh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm ảnh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm ảnh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm ảnh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm ảnh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân thăm triển lãm ảnh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tối 22/5/2019(theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moscow, Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Phu nhân xem Triển lãm tranh ảnh với chủ đề “Cảm xúc nước Nga” và Triển lãm ảnh giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN