Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

 • Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Lễ đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Lễ đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Lễ đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Lễ đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Sáng 12/2/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN