Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Thành phố Cần Thơ năm 2018

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Các doanh nghiệp nhận kỷ niệm chương tôn vinh các doanh nghiệp đã có những đóng góp về đầu tư tại Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Các doanh nghiệp nhận kỷ niệm chương tôn vinh các doanh nghiệp đã có những đóng góp về đầu tư tại Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBND Thành phố Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBND Thành phố Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBND Thành phố Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBND Thành phố Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBND Thành phố Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBND Thành phố Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBND Thành phố Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBND Thành phố Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBND Thành phố Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBND Thành phố Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBND Thành phố Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBND Thành phố Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Bà Mary Tarnnowka, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Bà Mary Tarnnowka, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phần mềm PFT phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phần mềm PFT phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Ông Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn FLC phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn FLC phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu trong nước và quốc tế dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu trong nước và quốc tế dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Sáng 10/8/2018, tại Thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Thành phố Cần Thơ năm 2018 với chủ đề: ''Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển''. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN