Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc (bên trái) và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Borge Brende chủ trì hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc (bên trái) và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Borge Brende chủ trì hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc (bên trái) và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Borge Brende chủ trì hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc (bên trái) và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Borge Brende chủ trì hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các doanh nghiệp tham dự VBS 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các doanh nghiệp tham dự VBS 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các doanh nghiệp tham dự VBS 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các doanh nghiệp tham dự VBS 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Borge Brende phát biểu tại hội nghị VBS 2018. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Borge Brende phát biểu tại hội nghị VBS 2018. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Borge Brende phát biểu tại hội nghị VBS 2018. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Borge Brende phát biểu tại hội nghị VBS 2018. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu sử dụng điện thoại thông minh để quay và phát trực tiếp (Live stream) diễn biến hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu sử dụng điện thoại thông minh để quay và phát trực tiếp (Live stream) diễn biến hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị VBS 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị VBS 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị VBS 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị VBS 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Khoảng 1.200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự hội nghị VBS 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Khoảng 1.200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự hội nghị VBS 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Khoảng 1.200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự hội nghị VBS 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Khoảng 1.200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự hội nghị VBS 2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chiều 13/9/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS 2018) với chủ đề: “Việt Nam - đối tác kinh doanh tin cậy”, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Hội nghị do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức với sự tham dự của khoảng 1.200 doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN