Thái Bình: Khẩn trương thu hoạch lúa Xuân

 • Trong ảnh: Người dân xã Song An, huyện Vũ Thư (Thái Bình) thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  Trong ảnh: Người dân xã Song An, huyện Vũ Thư (Thái Bình) thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân xã Song An, huyện Vũ Thư (Thái Bình) thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  Trong ảnh: Người dân xã Song An, huyện Vũ Thư (Thái Bình) thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân xã Song An, huyện Vũ Thư (Thái Bình) thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  Trong ảnh: Người dân xã Song An, huyện Vũ Thư (Thái Bình) thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
 • Trong ảnh: Người dân xã Song An, huyện Vũ Thư (Thái Bình) thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  Trong ảnh: Người dân xã Song An, huyện Vũ Thư (Thái Bình) thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
 • Trong ảnh: Nông dân huyện Vũ Thư thu hoạch lúa vụ Xuân 2021. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  Trong ảnh: Nông dân huyện Vũ Thư thu hoạch lúa vụ Xuân 2021. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
 • Trong ảnh: Nông dân huyện Vũ Thư thu hoạch lúa vụ Xuân 2021. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  Trong ảnh: Nông dân huyện Vũ Thư thu hoạch lúa vụ Xuân 2021. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
 • Trong ảnh: Nông dân huyện Vũ Thư thu hoạch lúa vụ Xuân 2021. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  Trong ảnh: Nông dân huyện Vũ Thư thu hoạch lúa vụ Xuân 2021. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Vụ xuân 2021, tỉnh Thái Bình gieo cấy khoảng 74.500 ha lúa. Thời điểm này lúa đang vào độ chín rộ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân tại các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN