Sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)”

 • Trong ảnh: Cuốn sách ảnh
  Trong ảnh: Cuốn sách ảnh "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" vừa ra mắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Cuốn sách ảnh
  Trong ảnh: Cuốn sách ảnh "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" vừa ra mắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Cuốn sách ảnh
  Trong ảnh: Cuốn sách ảnh "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" vừa ra mắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Cuốn sách ảnh
  Trong ảnh: Cuốn sách ảnh "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" vừa ra mắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Cuốn sách ảnh
  Trong ảnh: Cuốn sách ảnh "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" vừa ra mắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên Nhà xuất bản Thông tấn đóng gói gửi sách tới hệ thống thư viện công cộng trên toàn quốc và Tỉnh ủy, UBND 63 tỉnh thành, các Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam... Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên Nhà xuất bản Thông tấn đóng gói gửi sách tới hệ thống thư viện công cộng trên toàn quốc và Tỉnh ủy, UBND 63 tỉnh thành, các Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam... Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhân viên Nhà xuất bản Thông tấn đóng gói gửi sách tới hệ thống thư viện công cộng trên toàn quốc và Tỉnh ủy, UBND 63 tỉnh thành, các Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam... Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Nhân viên Nhà xuất bản Thông tấn đóng gói gửi sách tới hệ thống thư viện công cộng trên toàn quốc và Tỉnh ủy, UBND 63 tỉnh thành, các Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam... Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Hoạ sỹ Vũ Mạnh Long (Nhà xuất bản Thông tấn) thiết kế Sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Hoạ sỹ Vũ Mạnh Long (Nhà xuất bản Thông tấn) thiết kế Sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Họa sỹ Vũ Mạnh Long (Nhà xuất bản Thông tấn) thiết kế Sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Họa sỹ Vũ Mạnh Long (Nhà xuất bản Thông tấn) thiết kế Sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Trang bìa cuốn sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Trang bìa cuốn sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”. Ảnh: TTXVN
Nhân kỷ niệm năm mươi năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, xuất bản cuốn sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)”. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN